De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen werken aan samenwerken

Onderzoek naar de verwachtingen van de bij de zorg betrokken disciplines over de hbo-verpleegkundige in de verpleeghuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen werken aan samenwerken

Onderzoek naar de verwachtingen van de bij de zorg betrokken disciplines over de hbo-verpleegkundige in de verpleeghuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool te Groningen ontvangt ieder jaar van opdrachtgevers onderzoeksvragen. Dit jaar heeft Stichting De Hoven een vraag aangeleverd om de verwachtingen van de bij zorg betrokken disciplines ten aanzien van de rol, taken en interdisciplinaire samenwerking met een hbo-verpleegkundige binnen de verpleeghuiszorg te onderzoeken.
Theoretisch kader: Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer thuis wonen en worden later opgenomen in het verpleeghuis. De toenemende complexiteit van zorg stelt hogere eisen aan de hoeveelheid en deskundigheid van het zorgpersoneel. Het verlenen van kwalitatief goede zorg in verpleeghuizen is een arbeidsintensief proces, waarbij de inzet van hbo-verpleegkundigen in samenwerking met ondersteunend personeel belangrijk is. Het vernieuwde beroepsprofiel voor de hbo-verpleegkundige sluit aan bij de huidige veranderingen in de complexiteit van zorg en de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de beroepsgroep. De hbo-verpleegkundige richt zich met name op de coördinatie van zorg, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering binnen het interdisciplinaire team.
Vraag- en doelstelling: De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘‘Wat zijn de verwachtingen van de bij de zorg betrokken disciplines ten aanzien van de rol, taken en de interdisciplinaire samenwerking met een hbo-verpleegkundige in de verpleeghuiszorg binnen Stichting De Hoven?’’ Het doel van dit onderzoek is om naar aanleiding van de onderzoeksresultaten de verwachtingen duidelijk in kaart te brengen, zodat bij de integratie van de hbo-verpleegkundige binnen het interdisciplinaire team de veiligheid, kwaliteit en continuïteit van zorg beter gewaarborgd kunnen worden.
Dataverzamelingsmethode: Het betreft een kwalitatief onderzoek binnen Stichting De Hoven. De dataverzameling heeft plaatsgevonden, middels 12 semigestructureerde interviews. De interviews zijn door beide onderzoekers onafhankelijk van elkaar getranscribeerd en gecodeerd.
Resultaten: Uit dit onderzoek is gebleken dat de zorg steeds complexer wordt en meer deskundigheid wordt gevraagd van de bij de zorg betrokken disciplines om de kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. De bij de zorg betrokken disciplines verwachten dat de kwaliteit en continuïteit van zorg beter te kunnen waarborgen met de komst van een hbo-verpleegkundige binnen het interdisciplinaire team. De hbo-verpleegkundige wordt gezien als regieverpleegkundige met taken als signaleren, coaching, coördinatie, implementatie, maar vooral deskundigheidsbevordering. Interdisciplinaire samenwerking leidt tot een effectievere aanpak en verbeterde zorg, door betere onderlinge afstemmingen tussen de verschillende disciplines.
Discussie: De resultaten komen overeen met de literatuur die weergeven dat de complexiteit van zorg toeneemt door nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg. De hbo-verpleegkundige wordt genoemd als regieverpleegkundige met rollen als zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, gezondheidsbevorderaar, organisator en professional en kwaliteitsbevorderaar. Binnen de interdisciplinaire samenwerking moet verantwoordelijkheid gedragen worden voor het handelen, verslaglegging helder en inzichtelijk zijn en dient terugkoppelt te worden over de voortgang rondom een kwetsbare oudere.
Conclusie: De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat een hbo-verpleegkundige in de verpleeghuiszorg een bijdrage kan leveren aan kwaliteitsverbetering en interdisciplinaire samenwerking, mits de rol van de hbo-verpleegkundige voldoende is vormgegeven en afgebakend.
Aanbevelingen: Stichting De Hoven moet de functie van de hbo-verpleegkundige goed voorlichten, vormgeven en afbakenen, zodat de hbo-verpleegkundige een toegevoegde waarde kan zijn binnen het interdisciplinaire team en de continuïteit en kwaliteit van zorg worden gewaarborgd.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk