De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Familiegerichte interventie op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde in het Martini Ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Familiegerichte interventie op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde in het Martini Ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De zorg verplaatst zich steeds meer van professionele zorgverlening naar informele zorgverlening, waardoor de zorg eerder en vaker geleverd wordt door familieleden. Uit onderzoek blijkt dat familieleden de behoefte hebben om meer betrokken te worden bij de zorg voor hun zieke familielid. Verpleegkundigen van verpleegafdeling 2D Interne Geneeskunde binnen het Martini Ziekenhuis geven aan dat zij structureel meer aandacht willen hebben voor familieleden van patiënten binnen de reguliere verpleegkundige zorg, omdat dit volgens hen op dit moment nog niet optimaal gebeurt.
Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was dat er na 20 weken een advies zou worden uitgebracht over een familiegerichte interventie die kan worden toegepast op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde van het Martini Ziekenhuis om familieleden structureel te betrekken bij de reguliere verpleegkundige zorg.
Vraagstelling: Welke familiegerichte interventie zou volgens verpleegkundigen kunnen worden toegepast op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde van het Martini Ziekenhuis om familieleden structureel te betrekken bij de reguliere verpleegkundige zorg?
Data-verzameling: Het onderzoek betreft een participatief actieonderzoek waarin data is verzameld door middel van focusgroep bijeenkomsten. De volgende fasen werden binnen het participatief actieonderzoek doorlopen, namelijk de oriëntatiefase waarin een literatuurstudie is uitgevoerd naar bestaande familiegerichte interventies, de diagnostische fase waarin kritisch gekeken werd naar de gevonden familiegerichte interventies en tot slot de ontwikkelfase waarin een toepasbare familiegerichte interventie voor de afdeling is ontwikkeld samen met de leden van de focusgroep.
Resultaten: Binnen de focusgroep bijeenkomsten zijn verschillende hoofdthema’s naar voren gekomen op basis van de inbreng van de verpleegkundigen, namelijk ‘huidige familiegerichte interventies’, ‘de rol van familie tijdens de ziekenhuisopname’, ‘kritische aspecten rondom familiegerichte interventies’, ‘toepasbare interventie op verpleegafdeling 2D’ en ‘bewustwording creëren bij verpleegkundigen’.
Discussie: De Familie kaart is volgens de onderzoekers een geschikte interventie om familieleden structureel te betrekken door de kaart op een vast moment af te nemen, omdat deze interventie in kaart brengt wat de wensen en behoeften van familie zijn. Naar inziens van de onderzoekers moet er binnen het team meer bewustwording worden gecreëerd van het belang om familie te betrekken bij de opname voordat de Familie kaart kan worden geïmplementeerd.
Conclusie: Uit de focusgroep bijeenkomsten is naar voren gekomen dat verpleegkundigen op verpleegafdeling 2D de ontworpen Familie kaart als een familiegerichte interventie zouden willen toepassen om familieleden structureel te betrekken bij de reguliere verpleegkundige zorg.
Aanbeveling: Als advies wordt gegeven om de Familie kaart af te nemen bij geriatrische patiënten. De uitwerking wordt verwerkt in het elektronisch patiënten dossier onder het kopje ‘Rollen en relaties’.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk