De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veranderwijs in Rotterdam

Open access

Rechten:

Veranderwijs in Rotterdam

Open access

Rechten:

Samenvatting

“De wereld is in transitie…… Hogeschool Rotterdam is al geruime tijd aan de slag om het onderwijs zodanig in te richten dat er beter wordt ingespeeld op de snel veranderende maatschappij onder het credo ’opleiden voor de wereld van morgen’. Het techniekonderwijs heeft in lijn daarmee de ambitie integrale oplossingen te bieden voor relevante maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een aanscherping van het onderwijs en onderzoek door vooral meer te bundelen op herkenbare inhoudelijke (regionale) thema’s en innovaties.” Zo begint het Positionpaper #HRTechniek ‘Techniekonderwijs op z’n Rotterdams’. Kern van de techniekvisie is dat het onderwijs van de toekomst contextrijk is, in denken en werken, en dat samen met het beroepenveld wordt gewerkt aan maatschappelijk belangrijke innovaties. Er wordt gezocht naar nieuwe synergiën tussen opleidingen binnen en buiten het techniekdomein, waarbij ook aandacht is voor de inzet van ondersteunende dienstverlening en de relatie met het regionale werkveld.
Daar waar in het positionpaper expliciet aandacht wordt besteed aan inhoudelijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en digitalisering, vraagt deze bijdrage aandacht voor de meer overkoepelende thema’s van transitie, innovatie en stedelijke gebiedsontwikkeling. Er zijn binnen deze maatschappelijke processen actuele veranderingen gaande die van betekenis zijn voor de rol die hoger onderwijs in de nabije toekomst kan invullen. Vertrekpunt is het motto van het lectorale onderzoeksprogramma: ‘Veranderstad; omdat de stad veranderen anders gaat!’ . Hetzelfde geldt ook voor onderwijs. Willen we studenten andere kennis en vaardigheden bijbrengen, dan moet ook de – veelal ook geïnstitutionaliseerde – wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd, veranderen: veranderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatCentre of Expertise HRTech
Gepubliceerd inGijsbertse, D. P., Van Klink, H. A., Machielse, C., & Timmermans, J. H. (Red.). (2020). Hoger beroepsonderwijs in 2030: Toekomstverkenningen en scenario’s vanuit Hogeschool Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
Datum2020-12-15
TypeBoekdeel
ISBN9789493012165
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk