De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ontwikkeling van Meting Con-tAct

een conversatie-beoordelingsinstrument om communicatieve vaardigheden van zorgprofessionals in gesprek met personen met afasie te beoordelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ontwikkeling van Meting Con-tAct

een conversatie-beoordelingsinstrument om communicatieve vaardigheden van zorgprofessionals in gesprek met personen met afasie te beoordelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze masterstudie had als doel om een conversatie-beoordelingsinstrument (Meting ContAct) te ontwikkelen, waarmee communicatieve vaardigheden van een zorgprofessional in gesprek met een persoon met afasie (PMA) op kwantitatieve wijze beoordeeld kon worden. Met behulp van een conversatie-beoordelingsinstrument kan het effect van een recent ontwikkelde Communicatie Partner Training, genaamd Training Con-tAct, onderzocht worden. De huidige studie richtte zich allereerst op de ontwikkeling van een conversatiebeoordelingsinstrument. Vervolgens is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het ontwikkelde instrument (Meting Con-tAct) onderzocht. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van Meting Con-tAct is gemeten over drie logopedisten. De logopedisten hebben video-opnames van conversaties tussen zorgprofessionals en PMA beoordeeld met Meting ContAct. Uit de resultaten is gebleken dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van Meting ContAct voldoende is. Meting Con-tAct is vervolgens gebruikt om het effect van Training ContAct te onderzoeken. De gevonden verschillen tussen de beoordelingen van zorgprofessionals voor en na Training Con-tAct bleken niet significant. Concluderend kan gesteld worden dat de bruikbaarheid van Meting Con-tAct veelbelovend is, om communicatieve vaardigheden van zorgprofessionals in gesprek met een PMA te beoordelen. Vervolgonderzoek is nodig om Meting Con-tAct te optimaliseren. Het effect van Training Con-tAct kan beter onderzocht worden met een verbeterde versie van Meting Con tAct en een grotere groep zorgprofessionals waarvan de communicatieve vaardigheden wordt gemeten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Zorginnovatie
Datum2019-01-25
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk