De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het cliëntsysteem betrekken bij chronische pijn

afstudeeronderzoek over hoe het cliëntsysteem betrokken kan worden bij de ergotherapie behandeling van cliënten met chronische pijn in de poliklinische revalidatie

Rechten:

Het cliëntsysteem betrekken bij chronische pijn

afstudeeronderzoek over hoe het cliëntsysteem betrokken kan worden bij de ergotherapie behandeling van cliënten met chronische pijn in de poliklinische revalidatie

Rechten:

Samenvatting

In het Spaarne Gasthuis worden cliënten behandeld bij handelingsproblemen naar aanleiding van chronische pijnklachten. De ergotherapeuten merkten dat zij het cliëntsysteem zelden betrekken bij deze doelgroep. Ze vroegen zich af op welke wijze ze dit zouden kunnen doen. Om deze reden is de volgende vraagstelling opgesteld voor dit onderzoek:
“Op welke wijze kunnen de ergotherapeuten in het Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord het cliëntsysteem betrekken bij de poliklinische revalidatie van cliënten met chronische pijn, zodat occupational balance bereikt kan worden?”

Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek. Hierin is gezocht naar welke manieren er zijn om het cliëntsysteem van cliënten met chronische pijn te betrekken in de ergotherapiebehandeling. Daarnaast is er tijdens het literatuuronderzoek onderzocht wat de relatie is tussen occupational balance en chronische pijn. Na het literatuuronderzoek is er een praktijkonderzoek uitgevoerd. Er is een interview afgenomen met een maatschappelijk werker waar dieper is ingegaan op de huidige situatie en de gewenste situatie. Daarnaast zijn er vragenlijsten ontwikkeld gebaseerd op het literatuuronderzoek en het interview. Deze zijn verspreid onder de cliënten met chronische pijn en hun familie.

Het betrekken van familieleden tijdens de revalidatie kan de cliënt helpen te motiveren en gedragsverandering vol te houden. Een balans in het betrekken van het cliëntsysteem is van belang. Het cliëntsysteem moet geïnformeerd zijn over de invloed van chronische pijn. Uitleg over de huidige strategieën in de behandeling zijn van belang. Verder zou de familie kunnen meegaan naar de behandelingen. Pijn bemoeilijkt het ervaren van occupational balance. Veranderingen in de sociale omgeving kunnen occupational balance beïnvloeden. Uit het interview kwam naar voren dat maatschappelijk werk het cliëntsysteem op verschillende manieren betrekt. Het actief uitnodigen van het cliëntsysteem zou ervoor kunnen zorgen dat het cliëntsysteem meer betrokken raakt. In de vragenlijsten kwam naar voren dat de behoeftes van het betrekken van het cliëntsysteem erg variëren. Er lijkt een behoefte te zijn in uitleg over ergonomie en energieverdeling.

Door samen met de cliënten bespreekbaar te maken wat de wensen en behoeftes ten aanzien van het betrekken van het cliëntsysteem zijn, kan de zorg- en dienstverlening van het Spaarne Gasthuis verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingIVG
PartnersSpaarne Gasthuis
Datum2019-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk