De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een hulpmiddel via de zorgverzekeraar in 2012 of 2013: ervaringen van mensen die hulpmiddelen gebruiken en thuiszorgmedewerkers.

Rechten:

Een hulpmiddel via de zorgverzekeraar in 2012 of 2013: ervaringen van mensen die hulpmiddelen gebruiken en thuiszorgmedewerkers.

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek heeft tot doel om na te gaan of twee wijzigingen in de aanspraak op extramurale hulpmiddelenzorg op basis van het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de ogen van de aanvragers/gebruikers van deze hulpmiddelen de beoogde effecten hebben opgeleverd. Het betreft de volgende wijzigingen:

1. een transitie naar een functiegerichte aanspraak. De beoogde effecten hiervan zijn meer ruimte voor maatwerk en vraagsturing, innovatie, verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg.
2. een overheveling per 2013 van de aanspraak op bruikleen verpleegartikelen van de AWBZ naar de Zvw. De beoogde effecten hiervan zijn vooral vereenvoudiging van de regelgeving voor de gebruiker (het aantal VWS-regelingen voor extramurale hulpmiddelen is nu teruggebracht van drie naar twee) en verbetering van de ketenorganisatie (voorkomen van onnodige indicatietrajecten en vermindering van administratieve last
voor de gebruiker, kortere doorlooptijd).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Zorginnovatie
Datum2014-01-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk