De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het wiel moet elke keer opnieuw worden uitgevonden

Rechten:

Het wiel moet elke keer opnieuw worden uitgevonden

Rechten:

Samenvatting

Alle professionals in de publieke gezondheidszorg, en
vooral diegenen die belast zijn met de uitvoering van
beleid, zijn erg gebaat bij goed beschreven voorbeelden
van effectieve interventies. Over een interventie wil je
weten onder welke condities, bij welke doelgroep de
gehanteerde aanpak een bepaald effect zal hebben. Om
daarin keuzes te maken is het erg handig om overzichten van beschikbare interventies te hebben, met hun
potentiele effectiviteit. In het brede veld van de openbare gezondheidszorg (dus inclusief jeugdzorg, reclassering, re-integratie, wijkzorg) zijn er intussen verschillende databases die een inventarisatie geven van effectieve interventies, of in ieder geval van de mate van
bewijs voor effectiviteit. De ontwikkeling van die databases heeft een positief effect gehad op de nauwkeurigheid waarmee de interventies worden beschreven. Maar
zelfs nu nog is er vaak meer documentatie te vinden
over het uitgevoerde onderzoek rond de interventie, dan
over de feitelijk uitvoering en aanpak ervan. De uitgebreide beschrijving van de interventie wordt meestal
niet opgenomen in wetenschappelijke rapportages. Er is
meer aandacht voor de methodologie van het onderzoek
dan voor de methodologie van de interventie. En dat is
jammer, want een goed evaluatieonderzoek evalueert
meer dan alleen de uitgevoerde interventie. Juist ook de
beoordeling van de gehanteerde uitgangspunten is erg
waardevol.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Zorginnovatie
Gepubliceerd inTijdschrift voor gezondheidswetenschappen Vol. 93, Uitgave: 6, Pagina's: 197-198
Datum2015-06-01
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk