De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handelingsproblemen bij GRZ-patiënten na ontslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handelingsproblemen bij GRZ-patiënten na ontslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
De ergotherapeuten van SVRZ hebben momenteel weinig zicht op hoe GRZ-cliënten functioneren na ontslag in de thuissituatie, wanneer zij deze groep niet meer volgen via eerstelijns of ambulante begeleiding. De vraag is of GRZ-cliënten zonder ergotherapeutisch vervolgtraject daadwerkelijk geen handelingsproblemen ervaren na ontslag. De ergotherapeuten vinden het belangrijk dat deze groep passende ondersteuning moet krijgen, als hier de behoeften voor zijn.

Doelstelling: Na 16 weken weten de ergotherapeuten van Stichting Voor Regionale Zorgverlening Walcheren door middel van dit onderzoek welke handelingsproblemen de GRZ-cliënten zonder ergotherapeutisch vervolgtraject ervaren in thuissituatie en worden er aanbeveling gegeven voor passende ondersteuning voor deze groep.

Vraagstelling: Welke handelingsproblemen ervaren GRZ-cliënten zonder ergotherapeutisch vervolgtraject in de thuissituatie en hoe kunnen de ergotherapeuten van Stichting Voor Regionale Zorgverlening deze groep passende ondersteuning bieden?

Methode
Voor het uitvoeren van literatuuronderzoek is er gebruikt gemaakt van de PICO-vraag, die luidt: Welke handelingsproblemen (I) ervaren ouderen (P) in de thuissituatie (O)? Om deze vraag te beantwoorden is er gezocht in de literatuur door middel van een zoekstrategie. Er waren zoektermen en selectiecriteria opgesteld om relevante en geschikte artikelen te vinden.
Het praktijkonderzoek is vormgegeven door kwalitatief onderzoek te doen, door middel van niet gestandaardiseerde semigestructureerd interviews. De vijf afgenomen interviews zijn getranscribeerd. Daarna open-, axiaal- en selectief gecodeerd. Uiteindelijk zijn hier zes relevante thema’s naar voren gekomen voor het onderzoek.

Resultaten
Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat ouderen de volgende handelingsproblemen ervaren: op het gebied van IADL en ADL, negatieve gevolgen van het niet meer uit kunnen voeren van activiteiten, verminderde sociale contacten en onvoldoende dagbesteding.
Vanuit de interviews uit het praktijkonderzoek zijn de volgende zes relevante thema’s naar voren gekomen: na ontslag, negatieve gevolgen, thuis functioneren, proberen wat je kan, buitenshuis verplaatsen en ergotherapie.

Conclusie
De belangrijkste handelingsproblemen die de GRZ-cliënten ervaren zijn op het gebied van IADL en buitenshuis verplaatsen. De ergotherapeuten van SVRZ kunnen passende ondersteuning bieden door te kijken naar hoe de zelfstandigheid behouden kan worden in de IADL en het buitenshuis verplaatsen. Het wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen naar of het haalbaar is qua bezetting van de ergotherapie binnen SVRZ en de hulpvragen van de GRZ-cliënten om IADL-beoordelingen na ontslag te implementeren in de praktijk, een follow-uponderzoek en meer respondenten te werven voor het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingIVG
Datum2020-08-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk