De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transitie naar een duurzame economie

Open access

Rechten:

Transitie naar een duurzame economie

Open access

Rechten:

Samenvatting

Politiek, bedrijfsleven en maatschappij worden geconfronteerd met drie belangrijke economische en maatschappelijke transitieopgaven, die onderling nauw met elkaar zijn verbonden. De eerste transitieopgave is de het tegengaan van de extreme klimaatverandering. Deze opgave komt voort uit het Akkoord van Parijs uit 2015, waarin afgesproken is dat de opwarming van de aarde maximaal twee graden mag zijn. Dit heeft in 2019 geleid tot de Klimaatwet in Nederland, die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in 2030 sterk te verminderen. Direct in het verlengde van de klimaatopgave ligt de tweede uitdaging: de energietransitie. Deze transitie vraagt investeringen van burgers, bedrijven en overheid om fossiele energiebronnen te vervangen door hernieuwbare, duurzame energiebronnen. De derde opgave is de transitie naar een circulaire economie, waarbij overheid en bedrijfsleven de ambitie hebben om het gebruik van virgin materialen met 50 procent te reduceren in 2030 en zelfs volledig uit te bannen in 2050.Deze drie opgaven samen betekenen een ingrijpende transitie van onze economie en maatschappij met verstrekkende gevolgen voor burgers en (mkb-) bedrijven in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Business Innovation
Gepubliceerd inGijsbertse, D. P., Van Klink, H. A., Machielse, C., & Timmermans, J. H. (Red.). (2020). Hoger beroepsonderwijs in 2030: Toekomstverkenningen en scenario’s vanuit Hogeschool Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
Datum2020-12-15
TypeBoekdeel
ISBN9789493012165
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk