De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De informatieplicht arts versus patiënt

Een onderzoek naar verbetering en advies met betrekking tot het informeren van klinische patiënten bij het voorschrijven van medicatie en de bijwerkingen

Rechten:

De informatieplicht arts versus patiënt

Een onderzoek naar verbetering en advies met betrekking tot het informeren van klinische patiënten bij het voorschrijven van medicatie en de bijwerkingen

Rechten:

Samenvatting

Het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp probeert zijn patiënten zo goed mogelijk te informeren conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, opgenomen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat hulpverleners weten welke plichten en rechten zij hebben jegens de patiënt. Het uitgangspunt hierbij is te handelen conform goed hulpverlenerschap.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of de informatieplicht met betrekking tot het informeren van patiënten bij het voorschrijven van medicatie, adequater ingevuld kan worden. Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welk advies kan volgens jurisprudentie, literatuur- en enquêteonderzoek aan artsen en specialisten van het Alrijne Ziekenhuis worden gegeven om de invulling van de informed-consentverplichting te verbeteren, met name met betrekking tot het informeren over de bijwerkingen van medicatie?

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, zijn online enquêtes verspreid onder artsen en specialisten van het Alrijne Ziekenhuis alsmede collega-ziekenhuizen. Respondenten zijn random gekozen, waarbij niet gelet is op type specialisme of ervaring en dienstjaren. Op deze wijze konden vanuit diverse visies meningen worden vergaard met betrekking tot de informatieplicht en het voorschrijven van medicatie.

Uit de antwoorden op de enquêtes bleek dat de meeste ondervraagden bekend zijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de bijbehorende informatieplicht. Duidelijk kwam naar voren dat bij het voorschrijven van ‘gebruikelijke’ of noodzakelijke medicatie (waaronder antibiotica) weinig tot geen informatie aan de patiënt wordt gegeven. Ook bleek een essentieel onderdeel van de WGBO nauwelijks nageleefd te worden, te weten het dossieronderhoud. Dossieronderhoud is relevant voor de informatieplicht, aangezien het bijdraagt aan een correcte invulling van de informed-consentverplichting.

Op basis van het voorgaande verdient het aanbeveling de patiënt ook te informeren over de mogelijke bijwerkingen van ‘gebruikelijke’ of noodzakelijke medicatie indien die wordt voorgeschreven. De patiënt heeft immers recht op informatie betreffende de noodzaak, bijwerkingen en eventuele risico’s van de medicatie. Aangaande het aandachtspunt betreffende het dossieronderhoud luidt het advies dat eventueel vervolgonderzoek zich zou kunnen richten op optimalisering van het bijhouden van de medische dossiers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersAlrijne ziekenhuis Leiderdorp
Datum2017-08-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk