De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Somatische Zorg vanuit het Professionele Hart

Rechten:

Somatische Zorg vanuit het Professionele Hart

Rechten:

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen mensen aanspraak maken op intensieve zorg en toezicht in de nabijheid vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz) wanneer er sprake is van een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of ouderen met een vergevorderde dementie, deze zorg is vaak complex van aard. Deze verandering heeft geleid tot een veranderde zorgvraag en afgifte van indicaties voor de somatische afdeling Y in het verpleeghuis.
Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de behoefte van de zorgmedewerker om de zorg aan de toekomstige cliënten te kunnen blijven verlenen en welke expertise op het gebied van somatische zorg noodzakelijk is om aan de veranderende zorgvraag te kunnen voldoen ten einde advies te geven voor het opstellen van het businessplan ter bevordering van de kwaliteit van zorg. Uit het onderzoek komt het businessplan voort welke voorziet in de behoefte van de zorgmedewerkers: het ontwikkelen van de competenties om aan de veranderende zorgvraag te kunnen voldoen.

De onderzoeker heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder het multidisciplinair team van de somatische afdeling Y. De onderzoeker heeft middels een vooraf opgestelde vragenlijst drie focusgroepsbijeenkomsten georganiseerd. De deelnemers aan het kwalitatief onderzoek hebben hun mening en ideeën kunnen geven over wat zij nodig achten om de zorg voor nu en in de toekomst te kunnen blijven leveren. Uit de focusgroepsbijeenkomsten is naar voren gekomen dat de deelnemers ontwikkeling nodig achten op het gebied van communicatie gericht op de eigen regie van de cliënt en in contact met familie. Zorgmedewerkers hebben aangegeven dat er expertise is binnen het team waar gebruik van gemaakt kan worden om van elkaar te leren.

De uitkomsten van het onderzoek geven richting aan het businessplan. In het businessplan wordt het product beschreven wat nodig is om tot competentieontwikkeling en tot een betere samenwerking te komen binnen de somatische afdeling Y. Het product ‘het complete pakket competentieontwikkeling somatische zorg’ richt zich op de behoefte van de zorgmedewerker om aan de zorgvraag van de cliënten van nu en in de toekomst te kunnen voldoen. Daarnaast is het bevorderen van de onderlinge samenwerking en de multidisciplinaire samenwerking opgenomen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
Datum2016-05-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk