De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Armoede bestrijden doe je samen!

Aanbevelingen ter verbetering van de hulpverlening voor SUN Nederland

Rechten:

Armoede bestrijden doe je samen!

Aanbevelingen ter verbetering van de hulpverlening voor SUN Nederland

Rechten:

Samenvatting

SUN Nederland is een stichting die is opgericht om burgers die tussen wal en schip vallen te ondersteunen in de vorm van een eenmalige financiële gift. De belangrijkste taak van SUN Nederland is om gemeenten, dienst- en hulpverleners en fondsen bijeen te brengen. Dit samenwerkingsverband is een noodhulpbureau. Het doel van een noodhulpbureau is het ondersteunen van de dienstverleners bij het vinden van een oplossing voor de burger die in nood verkeert. In de loop der jaren is gebleken dat bij enkele noodhulpbureaus de hulpverlening nog niet goed verloopt. Dienstverleners zijn de belangrijkste ‘sleutelfiguren’ in deze hulpverlening en weten niet wanneer ze een beroep op een noodhulpbureau kunnen doen. Aan de hand van de probleemanalyse en de doelstelling vloeit hier de centrale vraag uit voort:

Welke knelpunten ervaren dienst- en hulpverleners van de gemeenten Nieuwegein en Leiden en de bureaumedewerkers van SUN Nieuwegein en SUN Leiden bij het respectievelijk aanvragen en beoordelen van noodhulp voor burgers van Nieuwegein en Leiden?
Er zijn twee soorten dienstverleners ondervraagd. Dit zijn de dienstverleners die weinig weten over Stichting Urgente Noden en dienstverleners die regelmatig een aanvraag indienen. De dienstverleners die weinig weten over Stichting Urgente Noden ervaren als knelpunten dat de criteria en de procedure niet duidelijk is, de uitleg van het begrip urgente nood te breed is en het aanmeldformulier onduidelijk is. Dienstverleners die regelmatig een aanvraag indienen ervaren als knelpunt: het beschrijven van de casuïstiek en het plaatsen van de handtekening op het aanmeldformulier. De bureaumedewerkers ervaren als knelpunt dat de aanvragen niet volledig zijn.
De conclusies die hieruit zijn voortgekomen zijn verwerkt in drie aparte aanbevelingen voor SUN Nederland, SUN Nieuwegein en SUN Leiden. De tips die aan SUN Nederland worden aanbevolen is het opstellen van algemene voorwaarden, het genereren van meer bekendheid en het ontwikkelen van een elektronische handtekening. Aan SUN Nieuwegein wordt er aanbevolen om een beslisboom op te nemen en twee aparte formulieren te ontwikkelen. Ten slotte wordt er aan SUN Leiden als advies gegeven om een digitaal formulier te ontwikkelen, een stappenplan te hanteren en een apart tekstvak te plaatsen in het aanmeldformulier.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnerSUN Nederland
Datum2017-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk