De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het efficiënt afhandelen van BBZ-aanvragen

Een onderzoek naar het toepassen van mediationvaardigheden binnen Orionis Walcheren in het primaire besluitvormingsproces op aanvragen van de bijzondere bijstand

Open access

Rechten:

Het efficiënt afhandelen van BBZ-aanvragen

Een onderzoek naar het toepassen van mediationvaardigheden binnen Orionis Walcheren in het primaire besluitvormingsproces op aanvragen van de bijzondere bijstand

Open access

Rechten:

Samenvatting

Op welke wijze kunnen mediationvaardigheden (communicatieve vaardigheden) ingepast worden in het primaire besluitvormingsproces van de bijzondere bijstandsconsulenten van de afdeling financiële dienstverlening van Orionis Walcheren, met als doel het terugdringen van het aantal bezwaarschriften ten aanzien van besluiten op aanvragen van de bijzondere bijstand in het kader van de Participatiewet?
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Orionis Walcheren. Orionis Walcheren is binnen de gemeente Walcheren verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijzondere bijstand in het kader van de Participatiewet. In 2015 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het bijzonder bijstandsbeleid, wat ervoor heeft gezorgd dat er meer ruimte is voor maatwerk. Bijzondere bijstandsconsulenten moeten dus de individuele bijzondere omstandigheden van een belanghebbende bekijken en deze in acht nemen bij de beoordeling van een aanvraag van de bijzondere bijstand. Nadat het totale aantal algemene bezwaarschriften in 2015 met 33% steeg, is Orionis Walcheren geïnteresseerd geworden in mogelijkheden om dit aantal te beperken. Orionis Walcheren vraagt zich af of door het toepassen van mediationvaardigheden in het primaire besluitvormingsproces van de bijzondere bijstand de dienstverlening op aanvragen van de bijzondere bijstand wordt verbeterd. Orionis Walcheren wil aanvragen van de bijzondere bijstand zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen afhandelen.
In dit onderzoek is gebleken dat een belanghebbende behoefte heeft aan een respectvolle bejegening, ruimte voor uitleg en emotie. Verder is in dit onderzoek naar voren gekomen dat de huidige beschikkingen van Orionis Walcheren te formeel en te onduidelijk zijn, onvoldoende informatie bevatten en niet voldoende gemotiveerd zijn. Onduidelijke en gebrekkig gemotiveerde beschikkingen leiden tot onnodige bezwaarprocedures. Bij het ontbreken van een duidelijke toelichting op een besluit is een belanghebbende sneller geneigd om een bezwaarschift in te dienen. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het goed en duidelijk motiveren van een beschikking van groot belang is.
Daarnaast is uit dit onderzoek gebleken dat het leveren van maatwerk belangrijk is geworden. Het besluitvormingsproces omtrent de bijzondere bijstand is geïndividualiseerd; de motivering van besluiten moet binnen Orionis Walcheren hierop worden aangepast.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnerOrionis Walcheren
Datum2016-09-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk