De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De positionering van Het Bedrijf in het Leidse nachtleven

Rechten:

De positionering van Het Bedrijf in het Leidse nachtleven

Rechten:

Samenvatting

BEDRIJF X is al ruim 6 jaar een van de discotheken in Leiden. Van donderdag tot en met zaterdag is de zaak gevuld met studenten. Het is dan ook verplicht om een studentenkaart te tonen bij binnenkomst. Na sluiting van een andere discotheek in Leiden zag eigenaar De Eigenaar kans om een nieuwe zaak te openen in dat pand. De nieuwe zaak moet Het Bedrijf gaan heten en een ouder publiek trekken dan BEDRIJF X.

Om Het Bedrijf op de juiste manier in de markt te plaatsen heeft de opdrachtgever Puck Stallinga gevraagd om een onderzoek te doen naar de positionering. Het Bedrijf wil hiermee kunnen voldoen aan de klantbehoeften en de eisen van sterke punten. Ook wil Het Bedrijf hierdoor een onderscheidende positie ten opzichte van concurrenten behalen, zodat de bezoeker Het Bedrijf verkiest boven andere. Deze aanleiding heeft geleid tot de volgende probleemstelling: “Hoe moet Het Bedrijf zich positioneren in de uitgaansbranche van Leiden?”. Het antwoord op deze probleemstelling is beantwoord aan de hand van drie deelvragen die aansluiten bij de centrale theorie die gehanteerd is tijdens dit onderzoek: 3C-model van Ohmae.

De onderzoeker beantwoordt de deelvragen met behulp van deskresearch en kwantitatief onderzoek. De doelgroep van het onderzoek is studenten en studentes van 21 tot en met 30 jaar die regelmatig in Leiden uitgaan. De vragen zijn verstuurd door middel van een online enquête die via verschillende Facebookgroepen is verspreid. Hier is voor gekozen, omdat de onderzoeker op deze manier de mening van zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep kan achterhalen. De onderzoeker heeft in totaal 274 volledig ingevulde, en dus bruikbare, enquêtes ontvangen. De antwoorden van de 274 enquêtes zijn verwerkt in SPSS en zijn op de volgende drie variabelen getoetst: geslacht, leeftijdscategorie en student of niet-student.

Uit het onderzoek is gebleken dat de aspecten die de doelgroep als sterke punten beschouwt ook reden zijn voor het wel of niet bezoeken van een uitgaansgelegenheid. In dit geval zijn de sterke punten de muziek, het publiek en de mogelijkheid tot dansen. Bij de klantbehoeften komt naar voren dat de doelgroep het liefst top40muziek hoort tijdens het uitgaan en hierbij graag een biertje drinkt. De prijs van dat biertje ligt idealiter op €2,50. Ook wil de doelgroep speciale avonden bezoeken, zoals bijvoorbeeld een thema- of dancefeest. De doelgroep wil op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen over Het Bedrijf door middel van een Facebookpagina die hij kan volgen en een app die hij kan downloaden.

De onderzoeker adviseert de sterke punten duidelijk naar buiten te brengen in zowel de offline- als online communicatie-uitingen. Dit kan door flyers en posters te ontwerpen, te laten drukken en vervolgens te verspreiden. Op deze posters dienen de sterke punten goed zichtbaar te zijn. Een ander advies aan Het Bedrijf is dat zij de doelgroep op de hoogte houdt en bereikt via online communicatiemiddelen, zoals een Facebookpagina en een app. De berichten die hierop kunnen verschijnen zijn win-acties, weekoverzichten en aankondigingen van evenementen, zoals speciale avonden. Het organiseren van speciale avonden is het volgende advies van de onderzoeker aan Het Bedrijf. Aangezien een meerderheid van de respondenten aangaf dat zij hier geïnteresseerd in zijn, kan Het Bedrijf hierop inspelen door eens in de maand (of vaker als daar behoefte aan is) een speciale avond te organiseren, zoals een themafeest of dancefeest. De vijfde aanbeveling van de onderzoeker is het goed (blijven) kijken naar de concurrentie, zowel online als offline. Dit kan door de socialmediakanalen in de gaten te houden en regelmatig langs te gaan bij de concurrerende uitgaansgelegenheden. Het laatste advies van de onderzoeker is het uitvoeren van een vervolgonderzoek nadat Het Bedrijf enige tijd haar deuren geopend heeft. Dit kan (wederom) in de vorm van een afstudeerscriptie. Het vervolgonderzoek kan uitwijzen of Het Bedrijf het juiste pad heeft gekozen en of er ruimte is voor verbeteringen of wijzigingen. Zo kan Het Bedrijf zich blijven aanpassen aan de wensen en behoeften van de bezoekers door haar sterke punten sterker te maken en zich te onderscheiden van de concurrentie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
Datum2017-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk