De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Afwijkingsmogelijkheden

Van Wabo naar Omgevingswet

Open access

Rechten:

De Afwijkingsmogelijkheden

Van Wabo naar Omgevingswet

Open access

Rechten:

Samenvatting

In het kader van klantvriendelijkheid is het belangrijk dat een gemeente, daar waar mogelijk, processen versnelt, zonder hierbij de beginselen van een goed gemotiveerd en zorgvuldig voorbereid besluit te verliezen. Eén van de mogelijkheden hiervoor is om beleid op te stellen waarin categorieën gevallen staan geformuleerd waarvoor enigszins versneld te werk kan gaan. Dit beleid bestaat bij de gemeente Zoetermeer onder de naam “Beleidsregels voor de toepassing van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2 Wabo”. Dit is een beleidsstuk bedoeld om sommigen aanvragen voor een omgevingsvergunning versneld af te handelen. Echter, de beleidsregels kunnen op dit moment slechts sporadisch worden ingezet als middel om een omgevingsvergunning te verlenen. Dit onderzoek helpt de afdeling VVH om dit probleem op te lossen. Bovendien wordt er gekeken wat VVH in de toekomst kan doen met de invoering van de Omgevingswet om het proces te kunnen versnellen in het nieuwe vergunningstelsel.

Ten eerste is alle relevante wet- en regelgeving bestudeerd. De relevante wet- en regelgeving in het huidige juridisch kader staat geformuleerd in de Awb, Wabo en het Bor. De relevante bepalingen die gelden voor een omgevingsvergunning staan in de Wabo omschrijven. De belangrijke afwijkingsmogelijkheden staan in de Wabo en het Bor en de bepalingen omtrent beleidsregels staan in de Awb omschreven. De toekomstige relevante wet- en regelgeving staat in de Omgevingswet beschreven. De Omgevingswet is een wet die als bundeling van het omgevingsrecht zal gaan fungeren, zoals bijvoorbeeld de Awb nu al doet voor het algemene bestuursrecht.

Ten tweede heb ik gekeken naar de relevante cijfers die te maken hebben met vergunningverlening over de jaren 2015 en 2016. Het antwoord op de deelvraag die dit hoofdstuk beantwoord is, heeft de relevante cijfers uit de bouwdossiers gegeven waarmee uiteindelijk conclusies zijn getrokken in de centrale vraag.

Ten slotte zijn aan de hand van interne adviezen criteria opgesteld die in het (toekomstig) instrumentarium van de gemeente Zoetermeer kan worden geïmplementeerd om het werkproces dat geldt voor het verlenen van een omgevingsvergunning te versnellen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerGemeente Zoetermeer
Datum2017-08-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk