De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De AVG is vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks toepasselijk in de hele Europese Unie en vervangt de Wbp. De AVG toont veel gelijkenissen met de Wbp, waardoor de AVG formeel gezien niet helemaal een nieuwe wet is. De AVG versterkt de rechten van de betrokkenen en de verplichtingen over de verwerking van persoonsgegevens met als voornaamste doel het niveau van de bescherming van persoonsgegevens te verhogen. De verplichtingen vanuit de AVG rusten bij de verwerkingsverantwoordelijken. Zij bepalen het doel en de middelen van de verwerking. Oftewel zij beslissen waarom de persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt.
De AVG heeft een grote impact gehad op de verwerkingsverantwoordelijken. In het afgelopen jaar hebben zij het een en het ander onder ogen gezien en zijn druk bezig geweest met het nemen van maatregelen om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen. Dit leidt tot meer kennis, ervaring en toepassing op de AVG. Maar zo ook tot meer vragen bij de onderdelen die minder bekend staan, zoals de term gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Een term die voortvloeit uit de term verwerkingsverantwoordelijke.
TeekensKarstens advocaten notarissen, de opdrachtgever van dit onderzoek, heeft mij verzocht om nader onderzoek te verrichten naar deze term. Het doel van dit onderzoek is een advies uitbrengen over in welke gevallen partijen worden aangemerkt als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit heeft geleid tot de volgende centrale vraag:
Welk advies kan aan de hand van wetsanalyse, literatuuronderzoek, jurisprudentieonderzoek en interviews aan TeekensKarstens advocaten notarissen worden gegeven over in welke gevallen sprake is van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerTK advocaten notarissen
Datum2019-07-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk