De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Je bent wat je uitstraalt

Onderzoek naar imago en identiteit van het Prinses Beatrix Spierfonds onder de donateurs en de comitéleden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Je bent wat je uitstraalt

Onderzoek naar imago en identiteit van het Prinses Beatrix Spierfonds onder de donateurs en de comitéleden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2012 heeft het Prinses Beatrix Fonds haar naam veranderd in Prinses Beatrix Spierfonds. Daarnaast heeft het fonds een nieuw logo, huisstijl en nieuwe ambassadeurs gekregen. Het fonds is hard aan de weg aan het timmeren om meer zichtbaar te zijn in Nederland. Nu is de vraag van het fonds of ze daadwerkelijk meer zichtbaar is in Nederland. Voor het fonds is het belangrijk om van binnen naar buiten te communiceren. Als alle stakeholders van het fonds positief zijn over het fonds, dan zullen ze dat hoogstwaarschijnlijk uitdragen naar de rest van Nederland. Het is daarom belangrijk om te kijken wat de stakeholders van het fonds vinden. Om dit te achterhalen is er aan Sascha Roos, vierdejaars Communicatiestudent, gevraagd om een onderzoek uit te voeren. De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Wat is na de naamsverandering in 2012 het imago van het Prinses Beatrix Spierfonds onder de donateurs en de comitéleden?’

De doelstelling van dit onderzoek is: ‘Inzicht geven in het imago van het Prinses Beatrix Spierfonds onder de stakeholders donateurs en comitéleden, teneinde de resultaten te delen met het fonds of de gewenste identiteit van het Prinses Beatrix Spierfonds daadwerkelijk overkomt op de donateurs en de comitéleden.’ Stapsgewijs gaat het fonds alle stakeholders af om hun mening te vragen. Voor dit onderzoek zijn de donateurs en comitéleden in kaart gebracht. Hiervoor is gekozen, omdat deze beide groepen geld binnenhalen voor het fonds en dichtbij het fonds staan. De donateurs bestaan uit twee groepen: de losse gift donateurs en de vaste donateurs. Voor dit interview zijn er twaalf respondenten geïnterviewd: vier comitéleden, vier vaste donateurs en vier losse gift donateurs.
Na de deskresearch heeft er kwalitatief onderzoek plaatsgevonden aan de hand van face-to-face interviews met de twaalf respondenten. Er is een topic guide aangehouden aan de hand van het model van het Duitse auteurs duo Birkigt en Stadler (1986). In de topic guide komen de volgende onderwerpen aan bod: naamsbekendheid, introductievragen, communicatie, symbolen, persoonlijkheid en gedrag.
Aan de hand van het corporate identity model van Birkigt en Stadler (1986) zijn er drie hypotheses opgesteld die getoetst zijn tijdens dit onderzoek. Hypothese 1 luidt als volgt: ‘Als de factoren communicatie, symbolen en gedrag en daarmee persoonlijkheid worden overgebracht op de stakeholders van het fonds, dan kan de gewenste identiteit worden bereikt.’ Hypothese 2 stelt het volgende: ‘Om de identiteit van de organisatie intern en extern geaccepteerd te krijgen, moet een organisatie via de drie elementen van de corporate of organisatie-identiteitsmix (CI-mix) een beleid voeren.’ Als laatste toetst hypothese 3 het volgende: ‘Als het imago en de identiteit van de organisatie overeenkomen, dan draagt dit bij aan de betrokkenheid van de stakeholders.’ Deze hypotheses zijn later aan de hand van de resultaten bevestigd of verworpen.
Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat de losse gift donateurs vrij weinig van het fonds weten. Ze horen of zien niets van het fonds. De vaste donateurs verschillen van mening. Zij geven aan weinig van het fonds te horen of zien, maar ze zijn wel positief over het fonds. De comitéleden hebben wat meer gehoord of gezien van het fonds, maar zij merken aan de deuren bij het collecteren dat het fonds niet bekend genoeg is. Het is opvallend dat hoe meer de respondenten betrokken zijn, hoe positiever zij zijn over het fonds.
De opdrachtnemer adviseert het fonds om de samenwerking met andere fondsen meer naar buiten te communiceren. Daarnaast dient het fonds te zorgen dat er meer collectanten, comitéleden en donateurs bij het fonds komen. Tevens moet het fonds zichzelf meer laten zien en zorgen dat de website vaker wordt gecommuniceerd. Daarnaast is het aanbevelingswaardig om meer op de website te communiceren, zoals een tijdlijn met de onderzoeken, de resultaten van onderzoeken en een kopje met ‘Wie zijn wij’. Het fonds dient de kernwaarden vaker in de brieven, Spierkrant en op de website te communiceren. Tot slot dient het fonds meer initiatief te tonen bij andere partijen, zoals sportverengingen, supermarkten en bij scholen. Met deze partijen kan een mooie samenwerking ontstaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk