De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ‘beoogd curatorschap’ bij een pre-pack-procedure

Rechten:

Het ‘beoogd curatorschap’ bij een pre-pack-procedure

Rechten:

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek zijn de ontwikkelingen in de praktijk. In de praktijk worden pre-pack-procedures toegewezen. De wetgever wil door middel van implementatie van WCO I de praktijk tegemoet komen. Het is voor de opdrachtgever van belang dat duidelijk wordt hoe men benoemd kan worden tot ‘beoogd curator’ en wat de invulling van het ‘beoogd curatorschap’ is. De opdrachtgever wil weten waar bij de uitvoering van de rol als ‘beoogd curator’ tegenaan gelopen kan worden.
De centrale vraag in dit onderzoek is: ’’wat is, volgens literatuuronderzoek, analyse van faillissementsverslagen en analyse van (toekomstige) wetgeving, het beste advies voor Westland Partners over benoeming tot ‘beoogd curator’ en invulling van het ‘beoogd curatorschap?’. Het doel van dit onderzoek is het leveren van inzicht in de benoeming tot ‘beoogd curator’ en de invulling van het ‘beoogd curatorschap’. Tevens kan het onderzoek dienen als naslagwerk. Hiermee wordt bedoeld dat de werkzaamheden van een ‘beoogd curator’ kunnen worden nagelezen en worden ingezet nadat de opdrachtgever is benoemd tot ‘beoogd curator’. Tot slot kan het onderzoek worden ingezet om een impressie van de praktijk te krijgen.
Om de centrale vraag goed te beantwoorden zijn zes deelvragen onderzocht. De deelvragen zijn onderzocht aan de hand van vakliteratuur, faillissementsverslagen, WCO I en de bijbehorende MvT. Er hebben analyses van faillissementsverslagen plaatsgevonden en vergelijkend literatuuronderzoek. Hier is voor gekozen om een zo compleet mogelijk beeld van de praktijk te vormen en de kwaliteit van het onderzoek te vergroten. In het hoofdstuk ‘Praktijkonderzoek’ zijn faillissementsverslagen onderzocht. Door deze analyse wordt een impressie van de praktijk geschetst. De faillissementsverslagen schetsen een eenzijdig beeld van de praktijk. Dit komt omdat de faillissementsverslagen alleen worden opgemaakt wanneer na de pre-pack-procedure een faillissement heeft plaatsgevonden. De verslagen van pre-pack-procedures waarbij het niet tot een faillissement is gekomen, worden niet openbaar gemaakt. Daarnaast zijn er geen minimale vereisten vastgesteld waaraan het faillissementsverslag moet voldoen. Daadoor kan het voorkomen dat sommige informatie niet is opgenomen in het verslag.
Uit het onderzoek blijkt dat de rechtbank zelf een ‘beoogd curator’ aanwijst van de curatorenlijst. Dit is een curator waarvan de rechtbank denkt dat hij capabel is in de uitvoering van de taken. De invulling van de taken van de ‘beoogd curator’ zijn breed en per casus verschillend. De taken bestaan voornamelijk uit het zich laten informeren, het houden van toezicht, het geven van verklaringen en op verzoek meewerken aan het biedproces.
De ‘beoogd curator’ kan aansprakelijk gesteld worden. Dit betreft altijd een persoonlijke aansprakelijkheid. De wetgever en vakliteratuur geven aan dat voor de toetsing van de aansprakelijkheid gemeten moet worden aan de ‘maclou-norm’.
Aanbevolen wordt om een verzoek van de rechtbank om op te treden als ‘beoogd curator’ te honoreren. Door de nauwe samenwerking met de ‘beoogd rechter-commissaris’ biedt dit een goede ervaring die na implementatie van de WCO I van pas kan komen. Ten tweede wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te verrichten naar de invulling van de werkzaamheden van de ‘beoogd curator’.
De praktijk is op dit moment bezig met de invulling van de taken van de ‘beoogd curator’. Daarnaast zou het mogelijk kunnen zijn dat bij de implementatie van WCO I aanpassingen worden gedaan ten opzichte van de onderzochte WCO I in dit onderzoek. Ten derde wordt aanbevolen om de aansprakelijkheid van de ‘beoogd curator’ te onderzoeken in een vervolgonderzoek. De praktijk moet nog een duidelijke invulling geven aan de aansprakelijkheid van een ‘beoogd curator’. Het van belang dat, alvorens een benoeming wordt geaccepteerd, met de verzekeraar wordt afgestemd of de handelingen in de rol als ‘beoogd curator’ verzekerd zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-11-23
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk