De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Advies voor het bepalen van de strategie bij het aantonen van de juridische causaliteit voor slachtoffers van een WAD graad 1 en 2

Rechten:

Advies voor het bepalen van de strategie bij het aantonen van de juridische causaliteit voor slachtoffers van een WAD graad 1 en 2

Rechten:

Samenvatting

Het onderwerp van dit rapport is het advies geven, aan Mooyman & Partners Letselexpertise, voor het aantonen van de juridische causaliteit om de schade te verhalen van slachtoffers die een whiplash associated disorder graad 1 en 2 (WAD) hebben opgelopen. Een WAD graad 1 en 2 is niet zichtbaar op foto’s, dus kunnen er geen afwijkingen of beschadigingen aan het bewegingsapparaat worden aangetoond. Van een medisch causaal verband is sprake wanneer de klachten van het slachtoffer objectiveerbaar en medisch verklaarbaar zijn als gevolg van het ongeval. Nu een medisch causaal verband niet kan worden aangetoond, moet gekeken worden of er een juridisch causaal verband is. In 2001 werd er door de rechter voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen een medisch- en een juridisch causaal verband. Door deze uitspraak, en de uitspraken die hierna volgden, is veel discussie ontstaan over het toekennen van een schadevergoeding voor een schade die niet aangetoond kan worden.
Mooyman & Partners Letselexpertise is een letselschade-expert die als belangenbehartiger van het slachtoffer optreedt bij het verhalen van de schade. Aangezien zij bij het behandelen van whiplashdossiers veel te maken hebben met bovengenoemde discussie, heb ik aan de hand van een jurisprudentieonderzoek onderzocht welke feiten en omstandigheden in de jurisprudentie worden aangehaald voor het aantonen van een juridisch causaal verband. Deze feiten en omstandigheden heb ik middels een dossieronderzoek vergeleken met de feiten en omstandigheden die in de dossiers van Mooyman & Partners Letselexpertise worden aangehaald voor het aantonen van de juridische causaliteit. Uit het jurisprudentieonderzoek is gebleken dat drie stappen worden genomen om een juridisch causaal verband aan te tonen. Allereerst moet het bestaan van de whiplashklachten worden vastgesteld, vervolgens moet het causaal verband tussen deze subjectieve klachten en het ongeval worden aangetoond. Als laatste moet ook nog worden bewezen dat de klachten daadwerkelijk tot beperkingen hebben geleid als gevolg van het ongeval.
Ik heb Mooyman & Partners Letselexpertise geadviseerd om deze 3 stappen bij het behandelen van whiplashdossiers in die volgorde aan te houden en daarbij de toepasselijke medische informatie en arresten aan te halen. Daarnaast heb ik aan de hand van de jurisprudentie, Mooyman & Partners Letselexpertise geadviseerd welke argumenten zij kunnen gebruiken om aan de drie bovengenoemde stappen te voldoen. Als aanbeveling heb ik een voorbeeldbrief opgesteld waarin de drie stappen voor het aantonen van de juridische causaliteit terugkomen. Doormiddel van mijn conclusies en aanbeveling, wil ik Mooyman & Partners Letselexpertise voorzien van een goed advies waardoor zij de discussies in whiplashdossiers met de tegenpartij korter kunnen houden en sterker staan in het aanvoeren van hun argumenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-11-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk