De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:

Open access

Rechten:

Samenvatting

Voor u ligt het eindrapport van de pilots van het project Haags Ontmoeten. In het eerste hoofdstukgaan we kort in op het doel, de doelgroep en de uitgangspunten van het Haags Ontmoeten. Inhoofdstuk twee spitsen we toe op een onderdeel van het Haags Ontmoeten, te weten de pilots. De
pilots van het Haags Ontmoeten betreft tegelijkertijd de scope van dit onderzoeksrapport. Inhoofdstuk twee wordt verder toegelicht wat de rol van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (inhet vervolg STZ) en Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap (in het vervolg Lectoraat SIO) isen welke werkwijze zij hebben toegepast. De beschrijvingen van de pilots treft u in hoofdstuk drie.
Daarna volgt in hoofdstuk vier de opbrengst van het onderzoek van het Lectoraat Sociale Innovatieen Ondernemerschap, inclusief bijbehorende conclusies. Ten slotte vindt u in hoofdstuk vijf de opbrengst van de leercirkels van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. inclusief conclusies. Dit
rapport bevat geen gezamenlijke slotconclusie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
AfdelingFaculteit Zorg
LectoraatSociale innovatie en ondernemerschap
Datum2018-09-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk