De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een advies over de ontzeggingsgronden uit artikel 1:377a Burgerlijk Wetboek voor Advocatenkantoor Bos

Open access

Rechten:

Een advies over de ontzeggingsgronden uit artikel 1:377a Burgerlijk Wetboek voor Advocatenkantoor Bos

Open access

Rechten:

Samenvatting

Een kind en de ouders hebben op grond van artikel 1:377a lid 1 BW het recht en de plicht op omgang met elkaar. Als de ouders van een kind uit elkaar gaan, door middel van een echtscheiding of de verbreking van een affectieve relatie, kunnen zij een omgangs- of zorgregeling opstellen. Als ouders niet in onderling overleg een omgangsregeling kunnen opstellen, kan er een mediator worden ingeschakeld, of kan de rechter een omgangsregeling vaststellen.
Op grond van artikel 1:377a lid 2 BW kan de rechter op verzoek van de ouders of één van hen het recht op omgang ontzeggen. Dit kan slechts in situaties zoals omschreven in het derde lid van artikel 1:377a BW.
a) als omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
b) Als de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
c) als het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor ernstige bezwaren heeft tegen omgang met zijn ouder, of
d) als de omgang in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.
Voor Advocatenkantoor Bos is het niet duidelijk wanneer er sprake is van één van de vier ontzeggingsgronden uit artikel 1:377a lid 3 BW. Hierdoor is het lastig om cliënten, die te maken hebben met het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling waarbij de ontzeggingsgronden een rol spelen, advies te geven. In de literatuur wordt namelijk nergens concreet het beoordelingskader of de belangenafweging van de rechter besproken. De centrale vraag in deze scriptie is:
Wat kan Advocatenkantoor Bos haar cliënten adviseren over de ontzeggingsgronden van artikel 1:377a lid 3 Burgerlijk Wetboek, als zij de omgangsregeling willen vaststellen of wijzigen, op grond van jurisprudentie?
Het doel van dit onderzoek is om Advocatenkantoor Bos advies te geven over de ontzeggingsgronden uit artikel 1:377a lid 3 BW door middel van een literatuuronderzoek met betrekking tot het omgangsrecht en een literatuur- en jurisprudentieonderzoek met betrekking tot de ontzeggingsgronden.
Het resultaat van dit onderzoek is dat de begrippen uit artikel 1:377a BW worden verduidelijkt. Aan het einde van de scriptie worden er aanbevelingen gedaan die er op neer komen om de beoordelingsfactoren te gebruiken die veel voorkomen en goed te onderbouwen zijn aan de hand van deze scriptie. Daarnaast is er een advies om het kind niet als machtsmiddel te gebruiken in een zaak, doordat een kind hier ernstige ontwikkelingsproblemen van kan oplopen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2016-02-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk