De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studieloopbaanbegeleiding en studiesucces... hoe dan?

Welke rol speelt studieloopbaan-begeleiding in het studiesucces van derde- en vierdejaars studenten Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden.

Open access

Rechten:

Studieloopbaanbegeleiding en studiesucces... hoe dan?

Welke rol speelt studieloopbaan-begeleiding in het studiesucces van derde- en vierdejaars studenten Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden.

Open access

Rechten:

Samenvatting

Eén op de drie studenten in het hoger beroepsonderwijs haalt zijn of haar eerste jaar niet. De grootste oorzaak is het niet behalen van voldoende studiepunten door een verkeerde studieaanpak en/of studiekeuze. Studieloopbaanbegeleiding wordt binnen de opleiding Toegepaste Psychologie gebruikt om studenten zo goed mogelijk te begeleiden richting studiesucces. Bureau Studiesucces heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken welke rol studieloopbaanbegeleiding heeft in het studiesucces van derde- en vierdejaars studenten Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden. Het doel van de afstudeeronderzoek is om te achterhalen welke rol studieloopbaanbegeleiding en studiesucces precies spelen en wat de student daarin nodig heeft.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en interviews, die bij derde- en vierdejaars studenten Toegepaste Psychologie zijn afgenomen. Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat persoonlijk contact binnen studieloopbaanbegeleiding belangrijk is voor studiesucces, maar ook verschillende factoren, zoals persoonlijke factoren en externe factoren, kunnen een positieve of negatieve invloed uitoefenen op studiesucces. De interviews zijn afgenomen bij veertien respondent, waarvan zeven derdejaars studenten en zeven vierdejaars studenten. Deze interviews zijn vervolgens gelabeld. De gelabelde informatie is daarna gebruikt om de resultaten te beschrijven.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat studieloopbaanbegeleiding behouden moet blijven, maar dat studieloopbaanbegeleiding inhoudelijk verbeterd moet worden. Respondenten zijn positief over de individuele gesprekken en de relatie met de studieloopbaanbegeleider. Wel zien de respondenten verbeterpunten binnen de bijeenkomsten, de workshops, het portfolio van jaar 1, het contact in het derde jaar en de inhoud van de individuele gesprekken.
De conclusie is dat studieloopbaanbegeleiding een belangrijke rol speelt bij studiesucces. Respondenten geven aan dat studieloopbaanbegeleiding kan bijdragen aan studiesucces, maar dat wel het programma beter moet aansluiten op de student.
Aan de hand van de resultaten en de conclusie zijn aanbevelingen beschreven. Deze aanbevelingen zijn concreet uitgewerkt in een implementatieplan. De volgende aanbevelingen zijn uitgewerkt: onderzoek onder eerste- en tweedejaars studenten Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden, het contact in het derde jaar, het portfolio in jaar 1 en onderzoek naar de behoefte van de student.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingFaculteit SW/TP
Datum2016-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk