De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regresregelingen in de mix

Een internationale vergelijking van het regres en de methoden van optimalisering

Open access

Rechten:

Regresregelingen in de mix

Een internationale vergelijking van het regres en de methoden van optimalisering

Open access

Rechten:

Samenvatting

De titel ‘Regresregeling in de mix’ staat voor de mogelijkheden tot vernieuwing van de methoden waarmee het Verbond van Verzekeraars vandaag de dag het regresrecht op het gebied van sociale zekerheid invulling geeft.
De aanleiding voor dit onderzoek is dat het Verbond van Verzekeraars (hierna ook: Verbond) op zoek is naar een meer efficiënte maatregel dan het huidige systeem waarin op het moment dertien convenanten zorgen voor afspraken tussen uitvoerders van de sociale zekerheid aan de ene kant en aansprakelijkheidsverzekeraars aan de andere kant. Hiervoor is gekeken naar regressystemen in het buitenland, en met name in Europa. Door middel van literatuuronderzoek, enquêtering en het afnemen van interviews is bepaald welke maatregelen voor het optimaliseren van de praktische uitvoering van regres de beste uitkomst kunnen bieden voor het Verbond. Daarbij is tevens geschakeld met de Adviesgroep Regres van het Verbond om te bepalen wanneer een systeem voor efficiëntie en optimalisering precies waardevol is.
Uit het onderzoek is gebleken dat het Verbond een voorloper genoemd kan worden op het gebied van regelingen voor het regresrecht. Waar andere landen alleen overeenkomsten sluiten over hoe regres gepleegd moet worden óf enkel een collectieve afkoopsom hanteren, regelt het Verbond beide. Er is gebleken dat er twee mogelijkheden voorhanden zijn om het regres van de uitvoerende instantie van de sociale zekerheid efficiënter te laten verlopen. Ten eerste kan er gepleit worden voor volledige afschaffing van het regres. Deze oplossing vergt echter een grote wettelijke en beleidsmatige omslag waardoor de haalbaarheid zeer gering wordt geacht. De tweede oplossing is erin gelegen dat er doorgegaan wordt met het huidige systeem, waarbij een apart orgaan zich toelegt op de onderhandelingen en het afsluiten van meer convenanten om uiteindelijk al het regres collectief af te kopen. De haalbaarheid van deze laatste methode wordt aannemelijker geacht aangezien er geen wettelijke aanpassingen hoeven plaats te vinden en deze methode op korte termijn realiseerbaar is. Tot slot is het advies om nader onderzoek te doen naar meerdere opties zowel binnen als buiten Europa om de mogelijkheden voor de langere termijn, zoals het afschaffen van regres, beter in kaart te brengen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerVerbond van verzekeraars
Datum2017-09-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk