De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkeling en validatie van een stabiliteits-indicerende HPLC methode voor de bepaling van fluoxetine in capsules

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ontwikkeling en validatie van een stabiliteits-indicerende HPLC methode voor de bepaling van fluoxetine in capsules

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Fluoxetine is een antidepressivum, en behoort tot de selectieve serotonineheropnameremmers. Het wordt gebruikt voor de behandeling van onder andere depressie, angststoornissen en boulimia nervosa. Er is behoefte aan een lagere dosering van fluoxetine dan in de handel verkrijgbaar is. Op dit moment wordt gewerkt aan een bereidingsvoorschrift voor 5 mg fluoxetine capsules, die voor kinderen van jonge leeftijd of als afbouwmedicatie voor volwassenen kunnen worden voorgeschreven. Van fluoxetine zijn twee ontledingsproducten bekend, namelijk α-[2-(methylamino)ethyl]benzylalcohol en p-(trifluoromethyl)phenol.
Het doel van het onderzoek was om een stabiliteits-indicerende hogedrukvloeistofchromatografie methode te ontwikkelen en te valideren voor de bepaling van 5 mg fluoxetine capsules.
Om de stabiliteits-indicerende hogedrukvloeistofchromatografie methode voor de fluoxetine capsules te ontwikkelen werd uit de literatuur een geschikte methode gekozen als basis. De methode-ontwikkeling werd met behulp van een fotodiodearray detector gedaan. Een succesvolle methode werd bereikt op een Zorbax C8 (5 µm, 150x4,6 mm) kolom met behulp van methanol – 0,03M triethylamine (70+30) als de mobiele fase. De bepaling van fluoxetine in combinatie met α-[2-(methylamino)ethyl]benzylalcohol en 4-(trifluoromethyl)phenol werd gedaan met een runtijd van 10 minuten. Er werd een flow van 1,0 ml/min, een detectiegolflengte van 220 nm, een kolomtemperatuur van 35 °C en een injectievolume van 15 µl gehanteerd. De methode werd gevalideerd met betrekking tot specificiteit, bepalingsgrens, detectiegrens, selectiviteit, precisie, herhaalbaarheid, juistheid, lineariteit, stabiliteit van het meetsysteem en systeem-geschiktheid. De resultaten van de validatie parameters werden in een validatierapport vastgelegd en werd een analyse voorschrift opgesteld.
Er werd geconcludeerd dat er een gevalideerde stabiliteits-indicerende hogedrukvloeistof chromatografie methode ontwikkeld is voor de bepaling van 5 mg fluoxetine capsules. De gevalideerde stabiliteits-indicerende hogedrukvloeistofchromatografie methode kan worden gebruikt om de houdbaarheidsstudie van de capsules te starten en een houdbaarheidstermijn aan het preparaat toe te kennen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingChemie
AfdelingFaculteit Techniek
Datum2019-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk