De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Proces toezicht vergunning gebonden conform OW en Wkb

een onderzoek naar het toezichtproces van het team bouwen van de Omgevingsdienst West-Holland dat verandert door de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Proces toezicht vergunning gebonden conform OW en Wkb

een onderzoek naar het toezichtproces van het team bouwen van de Omgevingsdienst West-Holland dat verandert door de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 januari 2021 treedt de OW, ’’regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving’’, in werking. Wanneer de OW van kracht wordt, betekent dat er veranderingen gaan plaatsvinden. De ODWH, die werkzaam is op basis van een gemeenschappelijke regeling voor verschillende gemeenten (opdrachtgevers), is bij de veranderingen met betrekking tot de OW betrokken. De OW heeft om die reden een grote invloed op de werkzaamheden van de ODWH. De doelstelling van de ODWH is dan ook om voor de inwerkingtreding van de OW klaargestoomd te zijn om de OW na de inwerkingtreding efficiënt en effectief uit te voeren. De ODWH maakt voor de implementatie onderscheid naar drie fasen te weten ‘’richten, inrichten en verrichten’’ (iedere fase benadrukt een andere doel in activiteiten). De jaren 2017 en 2018 waren de jaren van pilots, experimenten en onderzoeken (richten), in 2019 en 2020 wordt verder gegaan met pilots en experimenten en is de ODWH van plan om voorbereidingen te treffen voor het inrichten van nieuwe werkprocessen. Te denken viel aan een ‘nieuw’ toezichtproces voor het team bouwen van de ODWH die in overeenstemming is met de OW. Echter, het team bouwen stuitte bij het hervormen van het toezichtproces tegen problemen aan. Het team bouwen wist niet in hoeverre haar toezichtproces gaat veranderen door de invoering van de OW. Er ontbrak dus kennis over wat er gaat veranderen ten aanzien van toezicht met de komst van de OW. Er ontbrak ook kennis over wat er gaat veranderen ten aanzien van toezicht met de komst van de Wkb. Tevens had de ODWH niet actief meegedaan aan de geëvalueerde pilotprojecten, waaruit kennis en inzichten konden worden opgedaan die een basis zouden vormen voor het herinrichten van het toezichtproces. Er ontbraken dus handvaten, die de ODWH nodig had en die een basis konden vormen voor het herinrichten van het toezichtproces.
De centrale vraag is de vraag waarvan het antwoord de oplossing van het praktijkprobleem van de opdrachtgever zal bieden. De centrale vraag luidde: welk advies kan aan het team bouwen van de ODWH worden gegeven ten aanzien van haar toezichtproces, dat verandert door de invoering van de OW en de Wkb, volgens wetsanalyse, literatuuronderzoek, bronnenonderzoek en een interview?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersOmgevingsdienst West-Holland
Datum2019-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk