De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is voor Engie E&P, volgens de wetgeving, jurisprudentie en literatuur, de beste mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden aan te passen?

Open access

Rechten:

Wat is voor Engie E&P, volgens de wetgeving, jurisprudentie en literatuur, de beste mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden aan te passen?

Open access

Rechten:

Samenvatting

De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt als volgt:
“Wat is voor ENGIE E&P, volgens de wet, jurisprudentie en literatuur, de beste mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden eenzijdig aan te passen?”.
Arbeidsvoorwaarden kunnen in eerste instantie enkel gewijzigd worden indien een werknemer hiermee instemt. Wanneer een werkgever, zoals bij ENGIE E&P het geval is, de arbeidsvoorwaarden wil versoberen, zal een werknemer hier niet snel mee instemmen. Indien een werknemer niet instemt met de wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden, biedt de wet hierin ook een aantal handvaten. De artikelen 6:248 lid 2 BW, artikel 6:258 BW, artikel 7:611 BW en artikel 7:613 BW geven de werkgever de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden onder bepaalde omstandigheden alsnog te wijzigen.
Artikel 7:613 BW biedt de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden te versoberen middels een eenzijdig wijzigingsbeding. Werkgever en werknemer kunnen in het arbeidscontract af spreken om een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. Dit geeft de werkgever de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden de overeengekomen afspraken eenzijdig te wijzigen.
Artikel 6:248 lid 2 biedt de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen op grond van de redelijkheid en billijkheid. De werkgever zal hierbij moeten aantonen waarom de huidige regeling niet in stand gelaten kan worden en waarom het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als de huidige regeling wel zo zou blijven.
Artikel 7:611 BW schrijft voor dat de werkgever en werknemer verplicht zijn om zich als goed werkgever en goed werknemer te gedragen. Aan de hand van twee baanbrekende arresten is er een drie stappen toets gecreëerd, die als toetsingskader geldt indien artikel 7:611 BW van toepassing is.
Artikel 6:258 BW geeft de rechter de bevoegdheid om op verzoek van één der partijen de overeenkomst te wijzigen, te ontbinden of toe te kennen. Een rechter kan dus als het ware “vervangende toestemming” van een partij bieden waardoor deze automatisch gebonden is aan de nieuwe afspraak.
In dit onderzoek zullen twee van de vier artikelen (namelijk art. 6:258 BW en art. 7:613 BW) buiten beschouwing worden gelaten. Artikel 7:613 BW zal buiten toepassing gelaten worden, gezien het feit dat ENGIE E&P geen eenzijdig wijzigingsbeding heeft afgesproken in de huidige contracten met haar werknemers. Artikel 6:258 BW zal buiten beschouwing worden gelaten gezien het feit dat dit in arbeidsrechtelijk verband bijna nooit door de rechter gehonoreerd wordt. In dit onderzoek zal er dus voornamelijk naar de artikelen 7:611 BW en 6:248 lid 2 BW gekeken worden.
In dit onderzoek zijn er een zestal arbeidsvoorwaarden nader bekeken. Het gaat hierbij om de volgende arbeidsvoorwaarden:
- Leaseautoregeling
- Bonusregeling
- Functiewijziging
- Loonwijziging
- Pensioenregeling
- Verlofregeling

Om te kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn, heeft er een jurisprudentieonderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn 42 uitspraken geanalyseerd, om vast te kunnen stellen onder welke voorwaarden een eenzijdige wijziging plaats mocht vinden. De jurisprudentieanalyse is gedaan door middel van dezelfde vragenlijst op alle 42 uitspraken toe te passen. Uiteindelijk zijn alle antwoorden met elkaar vergeleken en zijn hier de onderstaande conclusies uitgekomen:
De slotconclusie luidt dat een werkgever over het algemeen de arbeidsvoorwaarden mag wijzigen, indien de wijziging goed is overwogen en er een redelijke compensatie voor de werknemer tegenover staat. Ongeacht welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn, is het aan te raden om onderzoek te doen naar de belangen van de werknemer. Hierbij moet er niet alleen gedacht worden aan de belangen van de organisatie zelf, maar ook zeker aan de belangen van de werknemer(s). Indien blijkt dat de werkgever zich als goed werkgever heeft gedragen (door een belangenafweging te maken, te werknemer tijdig te informeren, etc.) en blijkt dat een werkgever zwaarwegende gronden heeft om een wijziging door te voeren, is het vooralsnog mogelijk om eenzijdig te wijzigen. ENGIE E&P heeft hierbij de meeste kans van slagen indien zij de bevindingen, genoemd in hoofdstuk 6 en 7, hierbij in acht neemt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerEngie E&P
Datum2016-10-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk