De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkgeverschap: hét ingrediënt voor het binden en boeien van technici

Het bouwen aan een sterk werkgeversmerk vanuit interne employer branding in een naar volwassenheid groeiende organisatie in de technische sector

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werkgeverschap: hét ingrediënt voor het binden en boeien van technici

Het bouwen aan een sterk werkgeversmerk vanuit interne employer branding in een naar volwassenheid groeiende organisatie in de technische sector

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ondanks maatregelen van de overheid om de sector techniek te stimuleren is er geen goede match tussen de uitstroom van technisch studenten in het onderwijs en de doorstroom in techniekbanen. Dit komt doordat 60% van de bètatechnici het vakgebied uitstroomt na het afstuderen. Het binden en boeien van technici blijkt voor veel werkgevers in de branche een lastige opgave. Zo ook voor RPS advies- en ingenieursbureau bv (lees: RPS), de opdrachtgever van het onderzoek. RPS heeft een groeiambitie en verwacht deze te realiseren met een groter personeelsbestand. Momenteel blijft deze groei ongerealiseerd vanwege moeite met het aantrekken van potentiële werknemers en het behouden van huidige werknemers, voornamelijk mediors en seniors. Het vraagstuk wordt beschouwd als werving-, selectie-, en retentieprobleem.
Er is onderzoek gedaan naar interne employer branding om het werkgeversmerk van de business unit RPS advies- en ingenieursbureau bv in kaart te brengen en de HR-afdeling inzicht te geven in wat RPS in deze business unit een aantrekkelijke en authentieke werkgever maakt voor zowel potentiële als huidige werknemers. Door middel van kwantitatief onderzoek is met enquêtes gemeten welke factoren de huidige medewerkers destijds hebben aangetrokken en momenteel behouden bij de organisatie.
Het werkgeversmerk van business unit RPS advies- en ingenieursbureau bv is te omschrijven als persoonlijk, ondernemend, autonoom en behoudend. RPS advies- en ingenieursbureau bv onderscheidt zich als technisch werkgever door potentiële werknemers aan te trekken met haar persoonlijke en sociale karakter. Het behouden van werknemers wordt bij RPS advies- en ingenieursbureau bv gestimuleerd door een gezonde balans tussen werk en privé en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.
In het onderzoek is verklaard dat het verschil tussen starters, mediors en seniors belangrijk is binnen het vraagstuk. De organisatie lijkt met haar aanbod voornamelijk starters aan te spreken, wat verklaard waarom RPS moeite heeft met het aantrekken en behouden van mediors en seniors.
De adviezen zijn als volgt:
 Door employer branding toe te passen op de corporate website en in vacatureteksten, waarin het extern communiceren van het werkgeversmerk centraal staat, worden potentiële werknemers sneller aangetrokken bij de organisatie. In dit proces dragen huidige medewerkers bij als ambassadeur van de organisatie door externen te vertellen hoe het is om bij RPS te werken. Dit creëert een beeld van RPS als aantrekkelijk en authentiek werkgever.
 Het implementeren van de huidige strategie die momenteel nog in ontwerp is, zal de tevredenheid van het personeel met de organisatieprocessen strategie en structuur verhogen, wat leidt tot het behouden van huidige medewerkers. De strategie zal structuur bieden vanwege de langetermijnvisie en geeft inzicht in zowel de huidige als toekomstige behoeften van de organisatie aan talent. Vervolgens is het doel deze inzichten te koppelen aan het op langere termijn binden boeien van huidige werknemers.
 Door te anticiperen op de behoeften van mediors en seniors, namelijk autonomie en taakvariatie in het werk, worden zij zowel aangetrokken als behouden bij de organisatie. Dit advies kan worden aangevuld door een alternatieve visie op talent te creëren, waarbij het ontwikkelen van talent een rol speelt.
Deze adviezen dragen bij aan het binden en boeien van zowel toekomstige als huidige werknemers. Dit leidt ertoe dat RPS minder problemen zal ervaren met het aantrekken en behouden van medewerkers en mogelijk haar groeiambitie kan realiseren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingFaculteit M&B
PartnersRPS advies- en ingenieursbureau bv
Datum2017-10-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk