De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verstandelijk beperkt en opgenomen in het ziekenhuis

Hoe kan de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking verbeterd worden tijdens een ziekenhuisopname?

Open access

Rechten:

Verstandelijk beperkt en opgenomen in het ziekenhuis

Hoe kan de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking verbeterd worden tijdens een ziekenhuisopname?

Open access

Rechten:

Samenvatting

Cliënten van stichting Odion worden, evenals andere mensen, opgenomen in het ziekenhuis. Echter, bij deze doelgroep is sprake van structurele gezondheidsproblemen passend bij het ziektebeeld van een verstandelijke beperking, waardoor een ziekenhuisopname vaker nodig is. Uit ervaring weet stichting Odion dat gezondheidsproblemen voorkomen bij een aantal syndromen, waaruit een verstandelijke beperking voortkomt. Een voorbeeld hiervan is het syndroom van Down, waarbij hartproblemen regelmatig voorkomen. Het is van belang dat een cliënt zich zo comfortabel mogelijk voelt tijdens een ziekenhuisopname, omdat dit het herstel ten goede komt. Indien stichting Odion hier een duidelijke rol in heeft, dient de zorg aan de eisen van de cliënt te voldoen.
De aanleiding voor dit onderzoek is dat cliënten en medewerkers van stichting Odion signaleren dat de kaders niet duidelijk zijn. Het is onduidelijk wat de taak is van de begeleiders van stichting Odion als een cliënt is opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast geven de medewerkers aan niet altijd te weten wat de mogelijkheden zijn. Ze hebben niet helder wat er aan extra zorg ingezet kan worden. De organisatie wil onderzoeken of de geleverde zorg tijdens deze opnames integraal verbeterd kan worden. Dit onderzoek geeft antwoord op deze vraag.
Om de informatie te verkrijgen voor dit onderzoek is een focusgroep geformeerd van medewerkers van stichting Odion en het ziekenhuis. Een focusgroep is een groep mensen die samen discussieert over een vooraf bepaald onderwerp. Daarnaast zijn interviews gehouden met cliënten. Door te weten hoe de cliënten en de omgeving de zorg ervaren, kan reeds een aantal conclusies getrokken worden. Om het beeld compleet te maken, zijn daarbovenop een externe en interne analyse uitgevoerd.
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de begeleiding tijdens een ziekenhuisopname verbeterd kan worden. Er zijn diverse methodes die kunnen worden ingezet. Vooral de communicatie tussen de diverse partijen dient verbeterd te worden. Bovendien kan winst behaald worden door de ontwikkeling van een protocol of werkinstructie en door de inzet van iPad’s ter bevordering van de communicatie. Daarnaast hebben de diverse professionals een grote behoefte aan duidelijke kaders. Het advies is dan ook om deze verder te ontwikkelen. Door de kaders beter te beschrijven, is de organisatie beter in staat medewerkers op de juiste manier in te werken. Daarnaast wordt op die manier op een uniformere wijze gewerkt, volgens de visie en missie van stichting Odion.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
PartnerStichting Odion
Datum2018-05-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk