De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Design for behaviour change.

Ontwerpen voor gedragsverandering en prediabetes.

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Design for behaviour change.

Ontwerpen voor gedragsverandering en prediabetes.

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is het laatste examenonderdeel van de opleiding Communicatie & Multimedia Design en bevat zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte. De opdrachtgever van dit onderzoek is ontwerpbureau UNITiD. Cognitieve wetenschappers, gedragseconomen, maar ook ontwerpers doen al jarenlang onderzoek naar wat menselijk gedrag beïnvloedt. Hierin worden gevalideerde, herbruikbare principes genoemd die gebaseerd zijn op bekende gedragspatronen. Doordat veel van ons gedrag en psyche sinds de steentijd onveranderd is gebleven, schuilt er groot voordeel in het opzetten van een behavioural design pattern library. Vanuit het perspectief van een ontwerper zijn er echter twee problemen met betrekking tot de beschikbare theorie. Allereerst het feit dat veel van deze theorieën analytisch zijn opgebouwd. Ze beschrijven en definiëren de manier waarop wij ons gedragen en op welke manier dat problematisch kan zijn. Er worden weinig praktische handvatten geboden die ontwerpers ondersteunen in het creëren van ontwerpoplossingen. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste willen we de meerwaarde van behavioural design in digitale producten aantonen. In de tweede plaats willen we een applicatie ontwikkelen die prediabetici kan ondersteunen in het doorvoeren van levensstijlverbeteringen op het gebied van voeding. In dit onderzoek identificeren, beschrijven en valideren we een aantal behavioural design patterns door deze toe te passen op een casus, waarbij er levensstijlverbeteringen doorgevoerd moeten worden op het gebied van voeding. De casus richt zich op de preventie van diabetes mellitus type II. Door deze patterns toe te passen kunnen we de meerwaarde van behavioural design bepalen op de gebruikservaring en het uiteindelijke productontwerp. De onderzoeksvraag voor dit project luidt dan ook: ‘Hoe kunnen behavioural design patterns toegepast worden op voor prediabetici relevante touchpoints, met als doel hen te ondersteunen in het doorvoeren van levensstijlverbeteringen.’ In de aanloop naar het uiteindelijke productontwerp ontstaan een aantal behavioural design patterns. Deze ervaring zal aangegrepen worden om tot een taxonomie te komen waarin behavioural design patterns gecategoriseerd kunnen worden. Dit leidt tot een voorstel voor de structuur van een behavioural design pattern library en een aantal behavioural design patterns. Om deze doelen te realiseren is er door middel van interviews onderzocht welke wensen en behoeften prediabetici hebben ten aanzien van het verbeteren van hun levensstijl. Er zijn, naast deskresearch, ook interviews uitgevoerd met psychologen en voedingsdeskundigen om inzicht te krijgen in bekende gedragspatronen en effectieve gedragsinterventies. Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat het toepassen van behavioural design patterns meerwaarde heeft binnen een applicatie, gericht op het verbeteren van het eetpatroon van prediabetici. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik te maken van iemands sociale omgeving. Daarbij worden er in dit rapport meerdere niveaus genoemd waarop je gedrag effectief kunt beïnvloeden. Tot slot kunnen we concluderen dat er groot voordeel ligt in het beschrijven van behavioural design patterns. Door gebruik te maken van deze patterns zijn ontwerpers met relatief weinig ervaring op het gebied van gedragsverandering in staat om binnen korte tijd tot werkzame ontwerpoplossingen te komen. Ze hoeven minder tijd te investeren in het onderbouwen van hun rationale, waardoor er meer tijd overblijft voor het
uitwerken en toetsen van creatieve invalshoeken. Daarnaast zijn wij dankzij deze patronen in staat om zonder al teveel moeite het leven van mensen gezonder en efficiënter te maken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunication and Multi Media Design
AfdelingCommunicatie
PartnersUnitid
Datum2013-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk