De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tolken voor kinderen als specialisatie

interpreting for children is not easier - it is just very different (Schick, 2001)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tolken voor kinderen als specialisatie

interpreting for children is not easier - it is just very different (Schick, 2001)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt gekeken welke tolktechnische verschillen bestaan tussen tolken voor kinderen en tolken voor volwassenen. In hoofdstuk 2 wordt een theoretische onderbouwing geschetst naar aanleiding van het literatuuronderzoek dat ik heb gedaan voorafgaand aan het onderzoek. In dit hoofdstuk komt theorie over gebarentalen en taalverwerving van dove kinderen aan bod. Ook wordt er informatie gegeven over tolken voor dove kinderen en tolken in het onderwijs. Vervolgens staat in hoofdstuk 3 de onderzoeksmethode beschreven en worden de onderdelen van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd en ten slotte worden er in hoofdstuk 5 conclusies getrokken, punten van discussie opgesteld en aanbevelingen gedaan.

OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingGebaren, Taal en Dovenstudies
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk