De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Knelpuntenstudie Croeselaan / Van Zijstweg

Dichterswijk Utrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Knelpuntenstudie Croeselaan / Van Zijstweg

Dichterswijk Utrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door het stijgend aantal reizigers en weggebruikers in het stationsgebied zijn aanpassingen en vernieuwingen noodzakelijk. De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met de Jaarbeurs een toekomstplan opgesteld voor de aanpak van het stationsgebied ten westen van het spoor. Naast de plannen aan de Centrumzijde (Vredenburg en het heropenen van de Catharijnesingel) wordt, met de bouw van de Openbaar Vervoer Terminal (OVT), het stadskantoor, een herinrichting van het Jaarbeursplein en de afsluiting van de Croeselaan, een vernieuwde en herenigde stad gerealiseerd. Deze plannen hebben de nodige consequenties, voor reizigers, weggebruikers en bewoners in het plangebied Croeselaan / Van Zijstweg (Dichterswijk). Dit tweeledige onderzoek bekijkt eerst met een inventarisatie van de huidige verkeersroutes en -intensiteiten van de verschillende modaliteiten, de geplande bouwactiviteiten en werkzaamheden elders in Utrecht, de knelpunten voor leefbaarheid en bereikbaarheid in het plangebied. Door het vergelijken van deze huidige situatie met het toekomstplan van de gemeente is het mogelijk consequenties in kaart te brengen. Het is tevens mogelijk met aanvullingen te komen op dit plan. Het gaat hierbij om mogelijke (tijdelijke) verkeerskundige voorstellen, voor het aanpakken van de knelpunten. Bij het onderzoek is een verdeling gemaakt naar stadia. Deze stadia geven verschillende situaties weer. Het eerste stadium is de huidige situatie (0-meting); het tweede geeft een toekomstige situatie weer als er geen ruimtelijke veranderingen of aanpassing zouden plaats vinden; het derde en vierde stadia geven in twee stappen weer, met de aanleg van de Verlengde Van Zijstweg (HOV-busbaan) en de uiteindelijke knip in de Croeselaan, wat de gevolgen zijn van de aanpassingen voor de verkeersintensiteiten en luchtkwaliteit. Uit de resultaten van de vergelijking van de vier stadia zijn consequenties en knelpunten van het plangebied vastgesteld. Voor het plangebied Croeselaan / Van Zijstweg liggen de knelpunten bij een beperkte wegcapaciteit, waardoor de ontsluitingen en doorstroming beperkt worden. Door het toenemend aantal motorvoertuigen (regulier-, vracht- en OV-verkeer) in de toekomst zijn aanpassingen noodzakelijk om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het plangebied te verbeteren. De analyse van het gemeentelijk plan, lettend op verkeersintensiteiten en luchtkwaliteit, leidt tot een verbetering van de huidige situatie. Door het afsluiten van de Croeselaan (ter hoogte van het Beatrixtheater) komt er in het plangebied uitsluitend bestemmingsverkeer. Het gaat hierbij om OV-verkeer en de medewerkers en bezoekers van de verschillende bedrijven (zoals Rabobank en de Jaarbeurs). Het is een goede oplossing voor het aanpakken van het sluipverkeer over de Croeselaan in de toekomst (2020). Echter de problemen rond de bereikbaarheid en leefbaarheid speelt ook op dit moment. Het tweede deel van het onderzoek is gericht op het oplossen van dit probleem op korte termijn (5 jaar). Met de vastgestelde knelpunten en voorwaarden, op het gebied van de bereikbaarheid en leefbaarheid, is middels een variantenstudie en een kwalitatieve analyse er een voorkeursvariant voorgesteld. Deze tussenvariant is in het ‘vijfde stadium’, na doorrekening van verkeersintensiteiten en luchtkwaliteit, tegen de voorgaande stadia gezet. Uiteindelijk is het ontwerp een pakket van tijdelijke, verkeerskundige maatregelen en moet leiden tot een advies aan de gemeente.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersAGV Movares
Datum2011-08-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk