De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe een spagaat leidt tot verbetering van gebarentaalvaardigheid

evaluatieonderzoek naar verbetering van gebarentaalvaardigheid van leerkrachten op de dr. Bosschool te Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe een spagaat leidt tot verbetering van gebarentaalvaardigheid

evaluatieonderzoek naar verbetering van gebarentaalvaardigheid van leerkrachten op de dr. Bosschool te Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor het onderzoek naar de verbetering van gebarentaalvaardigheid
van leerkrachten op de dr. Bosschool was de herziene visie op tweetaligheid.
Leerkrachten kwamen in een spagaat terecht toen ze beseften dat Dove
kinderen vooral NGT nodig hebben, maar andere kinderen in dezelfde klas
gesproken Nederlands ondersteund met gebaren. Hoe konden zij recht doen aan
beide groepen kinderen? Leerkrachten worden in staat geacht moeiteloos te
wisselen tussen NmG en NGT, maar zijn onvoldoende vaardig in NGT. Mijn
onderzoek richt zich op de verbetering van gebarentaalvaardigheid van leerkrachten.
In samenwerking met het team ben ik als betrokken NGT-docent een coaching- en
trainingstraject ter verbetering van de gebarentaalvaardigheid gestart. Dit traject
wilde ik gaan evalueren. Vervolgens werd aan Dove informanten gevraagd de
vooruitgang in de NGT te beoordelen. Ook de coach en deelnemers zelf hebben de
vooruitgang beoordeeld. De deelnemers aan het traject hebben leerdoelen gesteld
waaraan zij wilden werken gedurende het traject.
De uitkomsten van mijn onderzoek laten zien dat coaching en training de
gebarentaalvaardigheid verbetert. De leerdoelen werden niet altijd behaald, maar op
andere vlakken dan de leerdoelen werd wél weer verbetering gevonden. Over de
hele linie bekeken heeft het dan ook wel degelijk zin om te coachen en te trainen op
gebarentaalvaardigheid. Daarnaast kwamen uit de beoordelingen en observaties van
de informanten nog aspecten naar voren die niet nader onderzocht werden, maar wel
meegenomen konden worden in de aanbevelingen. De belangrijkste aanbeveling is
dat de coaching en training verbeterd kan worden door vaak video-opnamen in de
klas te maken, deze doelgericht na te bespreken en onder andere de doeltaal als
instructietaal te gebruiken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingGebaren, Taal en Dovenstudies
Datum2011-08
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk