De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Parkmanagement: een toolkit voor de opzet van een succesvol parkmanagementconcept

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Parkmanagement: een toolkit voor de opzet van een succesvol parkmanagementconcept

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Parkmanagement is een middel om integrale gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen en de kwaliteit voor de langere termijn te bewaken. Parkmanagement is hiermee dus geen doel op zich en kan gedefinieerd worden als: ‘Het management dat bepaalde verantwoordelijkheden heeft voor het onderhoud en het beheer van een gebied’.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Op welke wijze kunnen de verschillende aspecten uit de beheer- en exploitatiefase in het gehele integrale gebiedsontwikkelingsproces worden geïmplementeerd en hoe kan dit proces het slagen van het parkmanagementconcept vergroten?’

De inhoudelijke invulling van het parkmanagementconcept voor Heijmans komt voort uit de missie die zij nastreven: een full-service bouw- en vastgoedonderneming zijn. Ten tweede wordt de inhoud van dit concept gevormd door het doel wat hiermee beoogd wordt te realiseren, namelijk het maken van een kwaliteitsslag bij de ontwikkeling van kantoren- en bedrijventerreinen. Hiervoor dienen huidige problemen aangepakt te worden en dient er rekening te worden gehouden met de kwaliteitswaarden van de verschillende actoren.

Om het parkmanagementconcept bij Heijmans te implementeren dienen er in het ontwikkelingsproces de volgende elementen te worden verankerd: marketing, planologie, leefbaarheid, verkeer, beheer & eigendom en financiering. Deze elementen samen zorgen voor oplossingen op gebiedsniveau wat direct gevolgen heeft voor de inrichting van het gebied als wel het te realiseren vastgoed.
Het huidige gebiedsontwikkelingsproces van Heijmans is echter opgedeeld in twee afzonderlijke processen, namelijk het grondontwikkelingsproces en het vastgoedontwikkelingsproces. Het vastgoedontwikkelingsproces begint in een later stadium van het gebiedsontwikkelingsproces. Hierdoor is optimale afstemming met de grondontwikkeling niet mogelijk en dit bemoeilijkt het integrale gebiedsontwikkelingsproces.

Voor de implementatie van het concept is het van belang dat het grondontwikkelingsproces en het vastgoedontwikkelingsproces met elkaar worden verweven. Dit kan door de faseverslagen van deze processen in het Kwaliteits Management Systeem van Heijmans aan te passen en te combineren, zodat deze twee processen synchroon lopen en afstemming mogelijk is. Daarnaast moeten de projectgerelateerde plannen voldoen aan de inhoudelijke eisen van de verschillende elementen.

Verder is het voor de missie van Heijmans van belang om samenwerkingsverbanden te sluiten met externe partijen om garant te kunnen staan voor de realisatie van een full-service huisvestingpark voor kantoren en bedrijven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk