De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Laat communicatie landen op Schiphol'. Lijncommunicatie bij G4S Aviation Security.

Rechten:

'Laat communicatie landen op Schiphol'. Lijncommunicatie bij G4S Aviation Security.

Rechten:

Samenvatting

G4S Aviation Security is het grootste beveiligingsbedrijf op de luchthaven Schiphol. G4S AS beveiligers zorgen voor bagagecontrole en de passagierscontrole op vluchten buiten Europa. Lijncommunicatie is voor G4S AS een belangrijke manier van informatie overbrengen, waar men meer grip op wil krijgen. Omdat de aanbevelingen vanuit eerder onderzoek te algemeen waren geformuleerd, heeft G4S AS behoefte aan meer concrete aanbevelingen. Het geformuleerde doel voor de onderzoeksopdracht is: Er wordt een implementatieplan opgeleverd waarin concrete stappen benoemd worden die de organisatie moet doorlopen, met als doel de lijncommunicatie te optimaliseren. Dit gebeurt met behulp van de in eerder onderzoek beschreven aanbevelingen. Centrale vraag: Hoe kunnen de aanbevelingen voor lijncommunicatie vanuit eerder onderzoek en uit eigen onderzoek op een voor de organisatie bruikbare manier geïmplementeerd worden? Een nieuw onderzoek naar de lijncommunicatie van G4S AS is noodzakelijk om alle facetten van de lijncommunicatie te belichten. Door middel van een compleet beeld over de lijncommunicatie kunnen concrete aanbevelingen geschreven worden. Om meer inzicht te krijgen in het begrip lijncommunicatie zijn eerst een aantal onderzoeksvragen met betrekking tot de literatuur beantwoord. Daarnaast hebben twee veldonderzoeksvragen centraal gestaan: 'Hoe verlopen de informatiestromen binnen G4S?' en 'waar zitten de knelpunten in de lijncommunicatie?' Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is tijdens het veldonderzoek geobserveerd bij lijnoverleggen in de organisatie. Daarnaast zijn half gestructureerde interviews gehouden met de voorzitters van de verschillende overleggen. Vanuit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat de informatiestromen top-down via verschillende lagen naar de operatie gaan. Er wordt voornamelijk in een richting geïnformeerd. De manager of leidinggevende is de verbindingsschakel; linking-pin in de overleggroepen. Hij/zij is belangrijk in het doorgeven van informatie en het terugkoppelen van wensen en behoeften lager uit de organisatie. De informatiestroom via de lijn wordt ondersteund door de communicatiemiddelen van G4S Aviation Security.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
Datum2011-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk