De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nut en noodzaak van strategische financiële planning

Een casestudyonderzoek naar strategisch financiële planning bij Amaris Zorggroep.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Nut en noodzaak van strategische financiële planning

Een casestudyonderzoek naar strategisch financiële planning bij Amaris Zorggroep.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren hervormingen door, bijvoorbeeld op het gebied van de AWBZ. Ook neemt de overheid maatregelen zodat mensen langer zorg thuis kunnen krijgen. Deze hervormingen zijn voor Amaris cruciaal. Om mee te kunnen draaien in de veranderende markt moet Amaris zelf ook een aantal ingrijpende hervormingen invoeren. Amaris Zorggroep is op dit moment bezig met een grote reorganisatie. Aan de hand van het project met de naam “Allon” worden er verscheidende hervormingen doorgevoerd binnen de organisatie. Doel van deze hervormingen is om op meer doelmatige en flexibele wijze zorg op maat aan te bieden. Een van deze veranderingen is de aanschaf van een strategisch financiële planning ICT-tool. De volgende probleemstelling zal in dit kader worden beantwoord. Welke mogelijkheden dient een strategisch financiële planningstool te bieden en voor welke mogelijke valkuilen van een dergelijke tool dient gewaakt te worden om te voorzien in de behoefte aan strategische financiële planning van Amaris Zorggroep. Wat betreft de afbakening van het onderzoek ligt de focus op het aandachtsgebied meerjarenprognose. Deze prognose betreft de periode van vijf tot tien jaar. Voor de post vastgoed zijn de prognoses van tien jaar en langer mogelijk. Gekozen is voor dit aandachtsgebied omdat dit aandachtsgebied een nauwe relatie heeft met de andere aandachtsgebieden. De meerjarenprognose krijgt input van verschillende aandachtsgebieden en fungeert op haar beurt weer als input voor diverse andere aandachtsgebieden. Strategisch financiële planning stelt Amaris in staat toename van risico`s meer in perspectief te kunnen plaatsen. Aan de hand van de gegevens in de planningstool beschikt Amaris Zorggroep over betrouwbare informatie waar gedegen keuzes mee gemaakt kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is dat in de planningstool scenario’s geplaatst kunnen worden. Wanneer Amaris Zorggroep verschillende scenario`s uitwerkt en deze gegevens in de planningstool verwerkt kan op deze manier bekeken worden welke effecten de risico`s op Amaris Zorggroep hebben. Door het meer inzichtelijk maken van de risico`s kunnen er keuzes gemaakt worden waar een meer gedegen onderbouwing aan ten grondslag ligt. Naast het beter kunnen beheren van risico`s kan een strategisch financiële planning er voor zorgen dat er een beter zicht wordt verkregen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de activiteiten en de organisatie. Zo kunnen bijvoorbeeld keuzen in een portfolio nauwlettend worden gemonitord. Een strategisch financiële planning biedt een zorginstelling in het algemeen en Amaris Zorggroep in het bijzonder verschillende mogelijkheden en valkuilen. De mogelijkheden en valkuilen worden eerst in algemene zin beschreven en vervolgens specifiek voor Amaris Zorggroep toegelicht. Aan de hand van de onderzochte onderdelen wordt er een aanbeveling gedaan tot aanschaf van voor een specifiek softwarepakket. Waar Amaris Zorggroep naar mijn mening de vraag naar betrouwbare strategisch financiële planning informatie gedegen mee kan beantwoorden. Gezien de achtergrond en doelstelling van de strategisch financiële planning tool, adviseer ik om een definitieve keuze te maken voor het softwarepakket Corporate Planner. De redenen daarvoor zijn dat Corporate Planner in vergelijking tot andere pakketen meer gericht is op planning dan op control, minder afhankelijk is van Excel en meer specifiek aanpasbaar is voor de zorgbranche.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingBusiness Economics
PartnerAmaris zorggroep
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk