De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Casestudy naar faciliterende en belemmerende factoren om deel te nemen aan fysieke activiteit voor een kind met Cerebrale Parese, benoemd door ouder en kind

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Casestudy naar faciliterende en belemmerende factoren om deel te nemen aan fysieke activiteit voor een kind met Cerebrale Parese, benoemd door ouder en kind

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De positieve effecten van fysieke activiteit staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Voor kinderen met een lichamelijke beperking is fysieke activiteit een belangrijke interventie. Uit de literatuur blijkt dat kinderen met een lichamelijke beperking vaak onvoldoende fysiek actief zijn.
Probleemstelling: Wat zijn de faciliterende en belemmerende factoren voor deelname aan fysieke activiteit voor een kind met spastische Cerebrale Parese?
Methode: Er is beschrijvend kwalitatatief onderzoek uitgevoerd door middel van een interview met een kind met CP en zijn moeder. De interviews zijn letterlijk getranscribeerd, waarna de data werden geanalyseerd in de software MAXQda. Elke fase in het analyseren werd door twee onderzoekers afzonderlijk uitgevoerd, waarna telkens consensus werd bereikt tussen de onderzoekers.
Resultaten: Het kind heeft een hoog activiteitenniveau. Ouders en kind voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Als persoonlijke faciliterende factoren werden de positieve attitude ten opzichte van bewegen en het plezier in bewegen benoemd. Persoonlijke belemmerende factoren waren o.a. mentale stoornissen en lichamelijke functiestoornissen. De belangrijkste externe faciliterende factoren waren de positieve opvattingen over bewegen en inzet van ouders en begeleiding. Een zeer belemmerende externe factor was de maatschappelijke attitude over het bewegen van kinderen met lichamelijke beperkingen.
Conclusie: Bij dit kind was het gezin een belangrijke faciliterende factor, terwijl de maatschappelijke attitude over bewegen bij kinderen met lichamelijke beperkingen als grote belemmering werd ervaren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk