De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beeldend meetinstrument: de ontwikkeling van de fijne motoriek, aan de hand van kindertekeningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beeldend meetinstrument: de ontwikkeling van de fijne motoriek, aan de hand van kindertekeningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting/ Summary
Nederlands
Het onderwerp van dit praktijkproduct is kindertekeningen en hoe kinderen op een bepaalde leeftijd gemiddeld tekenen. Om en product te maken dat bruikbaar kan zijn binnen de creatieve therapie is geprobeerd de ontwikkeling van kindertekeningen te koppelen aan een andere ontwikkeling; de ontwikkeling van de fijne motoriek.
De ontwikkelingslijn die beschreven is in de literatuur houdt op bij kinderen van 2,5 jaar oud en beschrijft voornamelijk de grove motoriek. Na de leeftijd van 2,5 gaat het kind pas echt aan de gang met de fijne motoriek en dit staat nergens beschreven. Om deze ontwikkelingslijn toch in kaart te brengen hebben de auteurs een aantal kindertekeningen geanalyseerd.
Uit de analyse van de kindertekeningen is een verdere beschrijving van de motoriek van kinderen tot en met 8 jaar oud ontstaan. De ontwikkelingslijn van de fijne motoriek is gekoppeld aan kindertekeningen. Met deze informatie hebben de auteurs een lijst (het product) samengesteld, waarop aan te kruizen is wat een kind wel of niet tekent. Aan de hand van de kenmerken in de tekening is te zien of het kind gelijk loopt met andere kinderen, doordat per kenmerk de leeftijd genoemd is waar dit kenmerk gemiddeld voorkomt.
Het proces om tot dit product te komen staat beschreven in dit verslag; het plan van aanpak, het werkproces, het onderzoek, de evaluatie en natuurlijk het product.
English
The subject of this project is children’s drawings and how children of a certain age make drawings. To make a product that could be useful within creative therapy, the authors tried to connect the development of children’s drawings to the development of the fine motor skills.
The development of motor skills as described in literature stops at the age of 2,5 years old and mainly mentioned the gross motor skills. A child starts developing fine motor skills at the age of 2,5. To give an insight in this development, the authors analyzed a number of children’s drawings .
This process led to the description of the fine motor skills of children up to 8 years old. The description is connected to the drawings, and with this information the authors composed a list – the product. On this list a person can mark characteristics seen in the drawing of a child. Next to each characteristic you can see the average age of children drawing this characteristic. This way you can monitor where the child should be in this development.
The process leading to the creation of this product is written in this rapport; the objective, the working process, the research, the evaluation and of course the product itself.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk