De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effect free fibulaflap op donor site

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effect free fibulaflap op donor site

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Het evalueren van het effect van de free fibula flap reconstructie op de donor site,
waarbij onder andere pijn, mobiliteit, instabiliteit, spierkracht, sensibiliteitstoornissen en
oedeem van het betreffende gebied wordt beschreven.
Methode: Er is een zoekactie uitgevoerd in de volgende databases: PubMed/MEDLINE,
CINAHL, Cochrane en PEDro. Er is weinig recente literatuur over de donor site morbidity na
een free fibula flap te vinden. Er zijn éénentwintig bruikbare artikelen gevonden. Zeven
artikelen, allen patiëntenbeschrijvingen en niet-vergelijkende onderzoeken, zijn uitvoerig
onderzocht en beschreven. Deze onderzoeken vallen in schaal IV of V volgens de types of
evidence (Belsey en Snell, 2001).
Resultaten: Pijn is gemeten aan de hand van de VAS-schaal. De resultaten waren erg
divers,10% tot 60% van de patiënten had pijn aan het geopereerde been.
Bewegingsbeperking is onderzocht aan de hand van verschillende vragenlijsten en
objectieve metingen. Bij de studies die dit onderzochten stelde ongeveer 30% van de
patiënten beperkt in het bewegen te zijn. Van de onderzochte patiënten gaf aan 10% tot 24%
oedeem in het geopereerde been te bemerken. Enkelinstabiliteit is onderzocht aan de hand
van verschillende vragenlijsten en objectieve metingen. De waarden liepen uiteen van 0% tot
43%. Spierzwakte is uitgevraagd en gemeten. Dit varieerde van 10% van de patiënten met
enige mate van spierzwakte tot 45% van de patiënten. Loopstoornissen en ADL-beperkingen
zijn uitgevraagd door middel van verschillende vragenlijsten. Ook deze waarden liepen
uiteen, respectievelijk 0% tot 32% met loopstoornissen en 0-30% van de patiënten met
beperkingen in het algemeen dagelijks leven.
Discussie: Er zijn kleine onderzoekspopulaties onderzocht, wat de validiteit van de
onderzoeken kleiner maakt. Bovendien zijn de resultaten van de onderzoeken hierdoor
moeilijk te generaliseren. De bronnen zijn van laag niveau. In ieder onderzoek is gebruik
gemaakt van verschillende meetinstrumenten, waardoor de onderzoeken moeilijk
vergelijkbaar zijn.
Conclusie: Deze studie bevestigt de aanwezigheid van donor site morbidity na een free
fibula flap reconstructie. Er is veel onderzocht op stoornisniveau, maar weinig op activiteitenen
participatieniveau. De onderzoeksvraag is slechts gedeeltelijk beantwoord. Er is meer,
ander, onderzoek nodig gericht op klachten op activiteiten- en participatieniveau

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk