De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Faciitis plantaris : meest effectieve en efficiënte behandelmethode op korte - en lange termijn voor de eerste stappijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Faciitis plantaris : meest effectieve en efficiënte behandelmethode op korte - en lange termijn voor de eerste stappijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vraagstelling: Welke therapie is het meest effectief en efficiënt bij Faciitis plantaris op de korte - en lange termijn op de eerste stap/startpijn? Methode: Er werd gebruik gemaakt van twee verschillende databases, namelijk; PubMed en PEDro. De zoekwoorden waarvan gebruik gemaakt is zijn; Plantar Heel pain, Plantar Fasciitis, Plantar fasciosis, Taping, ESWT, Shock - wave, Shock - wave therapy en stretching. Het betrof een randomized controlled trial of een systematic review. De studies moesten de volgende uitkomstmaten hebben: eerste stappijn/ startpijn en effect van de therapie op de korte - of lange termijn. Resultaten: Er zijn in totaal acht studies geïncludeerd in dit onderzoek, waarvan zes een randomized controlled trail waren en twee een systematic review. ESWT geeft geen effect op het reduceren van de eerste stap/ startpijn bij fasciitis plantaris. Er zijn geen significante verschillen waargenomen in de studies. Voor ESWT is nog geen juist behandelprotocol gevonden, waardoor ESWT daadwerkelijk werkt. Specifieke plantar fascia stretching laat zien significant effectief te zijn voor de korte termijn bij de eerste stap pijn. Low - dye taping en calcaneus taping laten allebei significante verbeteringen zien voor de korte termijn bij de eerste stap. Conclusie: Na het analyseren van de resultaten kan de vraagstelling van dit onderzoek niet helemaal beantwoord worden. Er kan niet één therapie aangewezen worden die goed werkt. Wel kan er gezegd worden dat ESWT weinig tot geen effect heeft op de pijn bij de eerste stap, taping effectief is voor de korte termijn op de eerste stappijn. Het rekken van specifiek de fascia plantaris effect heeft op de pijn bij de eerste stap, dit geldt voor zowel de lange termijn als voor de korte termijn. trefwoorden: Plantar Heel pain, Plantar Fasciitis, Plantar fasciosis, Taping, ESWT, Shock - wave, Shock - wave therapy en stretching

Question: Which therapy is the most effective and efficient with Faciitis fasciitis in the short - and long-term in the first step / starting pain? Method: Two different databases were used, namely, PubMed and PEDro. The keywords used are; Plantar Heel Pain, Plantar Fasciitis, Plantar fasciosis, Taping, ESWT, Shock - wave, Shock - wave therapy and stretching. These were either randomized controlled trials or systematic reviews. The studies should have had the following outcome measurements: first step pain / starting pain and the effect of therapy in the short - or long term.
Results: A total of eight studies were included in this study, six of which were randomized controlled trail and two were systematic reviews. ESWT seems to have no effect on the reduction of the first step / starting pain associated with plantar fasciitis. No significant differences were observed during the studies. For ESWT no correct treatment protocol is found that provokes ESWT to actually work. Specific plantar fascia stretching seems significantly effective for the short-term pain at the first step. Low - Dye taping and calcaneal taping both show significant improvements in the short term at the first step. Conclusion: After analyzing the results, the central research question cannot completely be answered. A single therapy that is both effective and efficient cannot be designated. However, it can be said that ESWT has little or no effect on the pain in the first step, and taping is effective for the short-term pain in the first step. Specific stretching of the plantar fascia does have effect on the pain at the first step, this applies to both the long term and the short term. Keywords: Plantar Heel pain, Plantar Fasciitis, Plantar fasciosis, Taping, ESWT, Shock - wave, Shock - wave therapy en stretching

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk