De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ethische handreiking voor sociale professionals: (Niet alleen) in crisissituaties. Het Onderzoeksrapport

(Niet alleen) in crisissituaties. Het Onderzoeksrapport

Rechten:

Ethische handreiking voor sociale professionals: (Niet alleen) in crisissituaties. Het Onderzoeksrapport

(Niet alleen) in crisissituaties. Het Onderzoeksrapport

Rechten:

Samenvatting

Onderzoeksrapport
Internationaal onderzoek heeft inzicht opgeleverd in de belangrijkste ethische uitdagingen waarmee sociale
professionals geconfronteerd werden bij aanvang van de covid-19-pandemie:
• Dienen professionals de richtlijnen van overheden en instellingen op te volgen of is het beter om te
vertrouwen op het eigen professionele oordeelsvermogen?
• Hoe kunnen professionals een verantwoorde afweging maken tussen direct contact en digitaal contact
met dienstengebruikers?
• Hoe kunnen in geval van schaarste op verantwoorde wijze prioriteiten worden gesteld in de
dienstverlening?
• Hoe kunnen conflicterende belangen van dienstengebruikers en van professionals en anderen op een
goede manier tegen elkaar worden afgewogen?
• Hoe kan goede zelfzorg voor professionals worden gehandhaafd tijdens de emotionele belasting door
stress en onveiligheid vanwege een crisissituatie?
Aanvullend onderzoek door middel van een enquête onder Nederlandse sociale professionals laat zien dat deze
uitdagingen in verschillende mate vóórkomen. Terwijl meer dan 70% van de respondenten de beperkingen in
direct contact met dienstengebruikers als belastend heeft ervaren, heeft minder dan 30% het moeten stellen
van prioriteiten als belastend ervaren. De belasting door tekortschietende mogelijkheden voor goede zelfzorg
varieert tussen 30 en 70%, afhankelijk van het aspect dat aan de orde wordt gesteld. In grote lijnen blijken de
professionals met name behoefte te hebben aan direct contact - vooral met dienstengebruikers, maar ook met
collega’s – en verder aan goede richtlijnen en randvoorwaarden voor hun werkzaamheden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
LectoraatSchulden en Incasso
Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Datum2021-01-28
TypeRapport
ISBN9789089282200
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk