De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

NmG: Handig binnen muziektherapie (?)

Kwalitatief praktijkgericht onderzoek naar de meerwaarde van NmG-gebruik binnen muziektherapie voor kinderen met TOS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

NmG: Handig binnen muziektherapie (?)

Kwalitatief praktijkgericht onderzoek naar de meerwaarde van NmG-gebruik binnen muziektherapie voor kinderen met TOS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgericht onderzoek is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van NmG (Nederlands met ondersteunende Gebaren) binnen muziektherapie voor kinderen met TOS (Spraak- en Taalontwikkelingsstoornis). Door middel van literatuuronderzoek en open, gestructureerde interviews met drie muziektherapeuten en één NmG-docent is er antwoord gegeven op deelvragen die in dit onderzoek verder toegelicht worden. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er weinig informatie te vinden is over bovengenoemd onderwerp. De literatuur geeft wel duidelijk antwoord op vragen in de Inhoudelijke oriëntatie, zoals ‘Wat is TOS’ en ‘Wat is NmG?’. De interviews geven een globaal beeld van hoe NmG binnen muziektherapie voor kinderen met TOS kan worden toegepast. En ze geven tevens antwoord op de vraag wat de meerwaarde van dit NmG-gebruik is. Uit het onderzoek is gebleken dat NmG van meerwaarde is binnen muziektherapie voor kinderen met TOS. Door NmG-gebruik wordt de spraak- en taalontwikkeling van het kind geactiveerd en verbeterd. Uit het literatuuronderzoek blijkt ook dat kinderen met spraak- en taalstoornissen uit zichzelf gebaren en gestures gebruiken ter compensatie en ondersteuning van het onvermogen in de gesproken taal. Door dit consequent te doen, is de kans groot dat ze zonder interventie hun achterstand in de spraak- en taalontwikkeling in kunnen halen. De grote meerwaarde van NmG binnen muziektherapie is dat de gebaren simultaan met spraak, muziek, ritme en de emotie kunnen verlopen. Hierdoor blijven woorden en de betekenis ervan nog beter beklijven bij het kind. Door binnen muziektherapie NmG bewust in te zetten, wordt aan de spraak- en taalontwikkeling bijgedragen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk