De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fasciitis plantaris : wat zijn de risicofactoren bij volwassenen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Fasciitis plantaris : wat zijn de risicofactoren bij volwassenen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding:
Op dit moment bestaat er geen eenduidig antwoord over de oorzaak of de risicofactoren van Fasciitis plantaris (FP). Om mogelijk preventieve maatregelen tegen FP te nemen, zal eerst moeten worden aangetoond welke factoren het risico op FP vergroten. Het uiteindelijke doel van dit artikel is het creëren van duidelijkheid over het ontstaan van FP bij volwassenen.
Vraagstelling:
Welke factoren vergroten de kans op het krijgen van fasciitis plantaris bij volwassenen?
Methode:
Aan de hand van literatuuronderzoek is gekeken naar de risicofactoren van FP bij volwassenen. Er is gezocht binnen Cochrane en Pubmed met de volgende zoektermen; Plantar Fasciitis, heel spur, risk factor, risk, heel pain,en plantar fasciopathy.
De methodologische kwaliteit van de gevonden case control studies zijn beoordeeld aan de hand van de Newcastle Ottawa Scale (NOS). De review is beoordeeld aan de hand van de Quorom lijst.
Resultaten:
Er zijn 6 relevante studies gevonden. In de 6 geïncludeerde artikelen werden uiteenlopende resultaten gevonden over mogelijke risicofactoren voor FP. In vrijwel alle studies werd een hoog BMI aangewezen als risicofactor voor FP. Daarnaast beschreven verschillende studies dat de onderzoeksgroepen een significant verminderde mobiliteit van de dorsaalflexie van de enkel hadden t.o.v. de controlegroep. Pohl et al. (2009) vond een significant verschil (P=0.01) in de hoogte van de voetboog en een hogere verticale belasting tijdens rennen(P=0.04) in vergelijking met de controlegroep. Irving et al. (2007) vond significant meer proefpersonen met een overpronatie in relatie tot de controlegroep.
Chundru et al. (2008) toont aan dat het hebben van abductor digiti minimi atrofie (ADMA) de kans op het krijgen van FP significant vergroot (P=0.01) En als laatste vond Labovitz et al. 2011 een significante relatie tussen verkorte hamstrings en de aanwezigheid van FP (P=0.0001)
Conclusie:
De risicofactoren voor het ontwikkelen van FP bij volwassenen die gevonden zijn in deze literatuurstudie: BMI hoger dan 25 en een verminderde dorsaalflexie van de enkel. Daarnaast zijn er aanwijzingen in de literatuur gevonden dat staande beroepen, de aanwezigheid van ADMA, een lagere voetboog, hogere verticale belasting tijdens rennen, UHV triceps surae, overpronatie en verkorte hamstrings een mogelijke rol spelen in de ontwikkeling van FP bij volwassenen. Leeftijd, geslacht en de ROM van MTP I lijken geen invloed te hebben op de ontwikkeling van FP.
Ondanks de significante waarden voor een aantal factoren, is deze studie niet in staat gebleken om een eenduidig etiologische verklaring voor FP te geven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk