De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vocht in de buik, wanneer moet een huidtherapeut in- en uitstappen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vocht in de buik, wanneer moet een huidtherapeut in- en uitstappen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemomschrijving
De reeds afgestudeerde huidtherapeuten en studenten Huidtherapie die dit jaar
afstuderen, hebben tijdens hun opleiding geen informatie ontvangen over ascites.
Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat in de huidtherapeutische praktijk ascites verward
wordt met buiklymfoedeem en de patiënt mogelijk niet de meest optimale behandeling
ontvangt.
Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het informeren van onze collegae huidtherapeuten over
vocht in de buik, de mogelijke behandeling hiervan en wat het doel zou moeten zijn
tijdens dit behandeltraject.
Vraagstelling
De vraagstelling luidt als volgt:
"Hoe kan de huidtherapeut een patiënt met ascites behandelen door middel van
huidtherapeutische interventies?"
Methode van onderzoek
Het onderzoek betreft een exploratief literatuuronderzoek. De literatuur is gezocht op
verschillende medische databanken, in boeken en op het internet. Tot op heden is er
nog geen (literatuur)onderzoek uitgevoerd waar ascites en lymfoedeem samen in
besproken worden of waarin deze twee onderwerpen met elkaar worden vergeleken.
Resultaten
Buiklymfoedeem en ascites bevinden zich op andere locaties in het abdomen. Ascites
wordt behandeld door middel van paracentese, diuretica, peritoneoveneuze shunt of
radioactief fosfor. Buiklymfoedeem wordt behandeld door middel van Manuele
Lymfedrainage (MLD) en/of compressietherapie. Er zijn in de onderzochte literatuur
geen aanwijzingen te vinden dat MLD of compressietherapie ingezet zouden kunnen
worden bij de behandeling van ascites.
Conclusies
Uit literatuur is gebleken dat maligne ascites door de huidtherapeut palliatief behandeld
kan worden door middel van MLD met als doel pijndemping en ontspanning. De vraag
of een huidtherapeut een patiënt met ascites curatief kan behandelen, kan niet worden
beantwoord met de gevonden literatuur.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk