De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Desktop virtualisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Desktop virtualisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De resultaten van het onderzoek wat betreft de wensen en eisen komen voort uit een enquête, interviews en ISO-norm 25010. Uit de enquête, die een responsepercentage kent van 58,4%, is een selectie gemaakt van respondenten waarbij interviews zijn afgenomen. Op basis hiervan zijn de user-requirements vastgesteld. De business requirements zijn vastgesteld aan de hand van ISO-norm 25010 in samenspraak met de opdrachtgever. Alle requirements zijn vervolgens geprioriteerd volgens de MoSCoW-methode en er is gekeken in hoeverre de desktop virtualisatie oplossingen hieraan voldoen. Daarnaast is er deskresearch gedaan en zijn er gebruikers en beheerders geobserveerd tijdens hun werkzaamheden.

Hiernaast is er in samenwerking met SLTN Inter Access gekeken naar de kosten voor Citrix en VMware. SLTN Inter Access heeft alle prijzen per pakket met daarbij behorende support aangeleverd, waarmee een passend pakket kon worden geselecteerd op basis van de licentiekosten.

De conclusies over de drie verschillende bedrijven (Citrix, VMware en Microsoft) en de manier waarop zij zich positioneren in de virtualisatie markt is gebaseerd op publicaties van Gartner. De aanname, dat de VDI omgeving wel werkt met een Samba 4 of hoger, is gemaakt op basis van de documentatie van Samba 4 die suggereert dat Samba 4 wel als Active Directory Domain Controller kan werken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingSysteembeheer
AfdelingICT
PartnersVancis en SURFsara
Datum2014-12-16
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk