De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De flexibele renovatie: specifieke renovatie van galerijflats uit de periode '65-'75

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De flexibele renovatie: specifieke renovatie van galerijflats uit de periode '65-'75

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie bestaat feitelijk uit twee delen, de hoofdstukken 2 en 3 bevatten de aanleiding en achtergrondinformatie van de praktijkcase die in de opvolgende hoofdstukken is uitgewerkt.

In hoofdstuk 2 wordt de nieuwe bouwopgave, renovatie behandeld. Deze analyse geldt als aanleiding op de vraagstelling van dit afstudeeronderzoek. De analyse geeft de reden weer waarom wij veel meer moeten gaan nadenken over het renoveren van onze bestaande woningvoorraad.

Hoofdstuk 3 gaat allereerst in op de geschiedenis die zich op dit gebied heeft plaatsgevonden. Vooral de theorie 'Open Bouwen' wordt hierin aangehaald, waarbij prof. N.J. Habraken onlosmakelijk genoemd dient te worden. Verder gaat dit hoofdstuk in op concepten en strategieën die momenteel erg actueel zijn in de markt, het IFD- en Consumentgericht bouwen.

Vanaf hoofdstuk 4 verdiept de scriptie zich op het flexibel renoveren van galerijflats. In het hoofdstuk is de beoogde wijze van renoveren toegelicht. Daarnaast komt de galerijflat ter sprake die inde case van het onderzoek is gebruikt. Ten slotte wordt de doelgroep aangegeven die voor deze woningen in aanmerking zal komen.

In hoofdstuk 4 wordt het concept in technische zin uitgewerkt. Aandacht wordt geschonken aan de maatregelen tegen geluidsoverlast. Verder komen de verhoogde vloer, de flexibele gevel en de specifieke elektrische installatie ter sprake. Het concept wordt in hoofdstuk 6 financieel uitgewerkt en vergeleken met een variant voor sloop/nieuwbouw. Dit hoofdstuk wordt onderbouwd door middel van ramingen en berekeningen uit de bijlagen E, F en G een toelichting hierop is in het hoofdstuk verwerkt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk