De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kennis, attitude en handelwijze van huisartsen ten aanzien van de parodontale gezondheid in relatie tot systemische ziekten in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kennis, attitude en handelwijze van huisartsen ten aanzien van de parodontale gezondheid in relatie tot systemische ziekten in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek diende om de kennis, attitude en handelwijze van huisartsen in de regio Randstad in kaart te brengen en de samenhang tussen deze variabelen te onderzoeken ten aanzien van parodontale aandoeningen in relatie tot systemische ziekten. Er werd een kwantitatief onderzoek uitgevoerd en er werd een observationeel, cross-sectioneel
design gebruikt. Een digitale vragenlijst werd door de onderzoekers samengesteld aan de hand van wetenschappelijke artikelen. Demografische gegevens werden afgenomen en kennis, attitude en handelwijze werden onderzocht in drie secties van de vragenlijst. Met 52 respondenten kwam het onderzoek uit op een responspercentage van 16%, 39 respondenten
hebben de vragenlijst volledig ingevuld. De kennis van de huisartsen uit de regio Randstad scoorde op groepsniveau een voldoende, maar de attitude was negatief en de handelwijze onjuist. Alleen tussen de attitude en de handelwijze van de respondenten is een significant positief verband gevonden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
Datum2019-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk