De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van looptraining op de loopvaardigheid bij CVA-patiënten, beoordeeld met de Functional Ambulation Categories

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van looptraining op de loopvaardigheid bij CVA-patiënten, beoordeeld met de Functional Ambulation Categories

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vraagstelling: Wat is het effect van verschillende soorten looptraining op de loopvaardigheid bij CVA-patiënten, beoordeeld met de Functional Ambulation Categories?
Doelgroep: (Aankomend) Fysiotherapeuten.
Methode: In dit systematic review worden vijf onderzoeken samengevat, beoordeeld en vergeleken. Deze studies zijn gevonden via verschillende databanken zoals PubMed/Medline, Web of Knowledge en Narcis en voldoen aan de in- en exclusiecriteria van dit review. De vijf beschreven studies zijn alle randomized control trials waarbinnen verschillende vormen van looptraining wordt vergeleken aan de hand van de Functional Ambulantion Categories. Het betreft looptraining op de loopband, op de gait trainer en met of zonder gewichtsondersteuning of elektrostimulatie en looptraining op de vloer. De methodologische kwaliteit van de studies is bepaald aan de hand van de PEDro-score.
Resultaten: De vijf geïncludeerde studies scoren tussen de zes en acht op de PEDro-score. Uit deze studies is gebleken dat looptraining een positieve invloed heeft op de score van de Functional Ambulation Categories. Zowel looptraining op een loopband zonder body weight support als op een gait trainer met body weight support heeft op de korte termijn een significante verbetering op de loopvaardigheid dan looptraining op de vloer in de sub- en postacute fase. Het effect van looptraining op een gait trainer met body weight support in vergelijking met looptraining op de vloer levert geen significant verschil in resultaten in de acute fase, echter wel in de sub-en postacute fase. Er is geen significant verschil in verbetering tussen training met elektrostimulatie en zonder elektrostimulatie. Looptraining op een loopband met body weight support geeft geen significante vooruitgang vergeleken met looptraining op de vloer. Looptraining op de vloer blijkt echter in alle fasen een beter resultaat te geven dan het helemaal niet krijgen van looptraining.
Conclusie: Looptraining heeft op korte en lange termijn een positief effect op de loopvaardigheid en boekt meer vooruitgang dan wanneer geen looptraining wordt gegeven. Uitgaande van vooruitgang beoordeeld met de FAC kan voor vooruitgang op de korte termijn in de sub- en postacute fase het beste gekozen worden voor looptraining op een loopband zonder body weight support of op een gait trainer met body weight support, de effecten op lange termijn zijn echter niet aangetoond. Looptraining met het gebruik van FES heeft geen meerwaarde. In de acute fase blijkt trainen op de gait trainer een even groot effect te hebben als trainen op de vloer.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk