De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzame Tool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duurzame Tool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens dit afstudeeronderzoek is voor Inbo Adviseurs onderzocht op welke manier een projectmanager kan worden ondersteund in de vele keuzemogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen. Hieruit is als product een hulpmiddel ontworpen die door Inbo zal worden ingezet bij het oplossen van deze duurzaamheidsvraagstukken.
Duurzaamheid staat in de huidige samenleving hoog op de agenda. Dit komt door een aantal ontwikkelingen: prijsstijging, klimaatverandering, maatschappelijke druk, een hype of als marketingtool. Prijsstijging komt grotendeels door het opraken van eindige energiebronnen. Deze trend zien we ook in de bouwwereld. Bijvoorbeeld in het tegengaan van energieverbruik, het gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik maken van eindige energiebronnen volgens de 3 basis principes van de Trias Energetica. We hebben het dan vooral over technische duurzaamheid. Niet alleen de techniek zorgt voor duurzaamheid. Sociale factoren spelen ook een grote rol. Gebouwen en gebieden zijn dan ook duurzaam wanneer ze op elk moment kunnen voldoen aan de eisen van de gebruiker. Hierbij in acht nemend; energiezuinigheid, zuinig ruimtegebruik, flexibiliteit, hoogwaardig materiaalgebruik en goede leefbaarheid.
Iedereen praat over duurzame maatregelen en opdrachtgevers zijn bereid om hier in te investeren. Een projectmanager krijgt steeds vaker de vraag om hierbij te ondersteunen. De keuzemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid zijn legio. De projectmanager heeft daarom behoefte aan een hulpmiddel die hem kan bijstaan in het maken van (duurzame) keuzes. De vraagstelling die hieruit te herleiden is; 'Hoe kun je een opdrachtgever of projectmanager in een vroeg stadium van een project, op een overzichtelijke manier, inzicht geven in de verschillende keuzemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid?'
Het onderzoek heeft zich gericht op het ontwikkelen van een informatievoorziening. De doelstelling is het creëren van een hulpmiddel die in de praktijk ingezet kan worden bij het oplossen van duurzame vraagstukken. Het hulpmiddel moet op een gemakkelijke en overzichtelijke manier kunnen worden gebruikt door een projectmanager. Om een duurzaam project te ontwikkelen is het van belang dat er met een hoog ambitieniveau wordt ingestapt. Het aanpassen in latere stadia leidt tot extra kosten of minder duurzaamheid. De tool zorgt in een vroeg stadium dat er meer duidelijkheid is.
Aan de hand van een programma van eisen is er een tool ontwikkeld. Dit is gedaan in Excel, een programma dat bekend is binnen het bedrijf. Dit is belangrijk vanuit bruikbaarheid en onderhoud. De tool werkt aan de hand van het filteren van beschikbare duurzame maatregelen. De duurzame maatregelen worden gesorteerd op thema; energie, water,sociaal, transformatie en materialen. Er wordt per maatregel informatie gegeven die het maken van goede keuzes moet ondersteunen. Dit gebeurd aan de hand van; kosten & baten en voor- & nadelen
De tool is getest op bruikbaarheid aan de hand van een casestudie. De casestudie richt zich op de keuze tussen renovatie of sloop/nieuwbouw. De uitkomsten van de tool zijn onderzocht en getoetst op toepasbaarheid. Waar noodzakelijk is de tool aangepast. Bouwtechnisch is er dieper ingegaan op de renovatie. Onderzocht is hoe de uitstraling en de energieprestatie verbeterd kan worden. De uiteindelijke keuze is gemaakt door het vergelijken van bouwtechnische, financiële en sociale aspecten. Het blijkt dat de financiële en sociale aspecten zwaarder wegen dan de bouwtechnische waardoor de renovatie een verstandigere keuze is.
Geconcludeerd kan worden dat de tool een belangrijke bijdrage kan leveren in moeilijke duurzaamheidsvraagstukken die zich in de praktijk voordoen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2010-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk