De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Shock wave therapie, in één schok beter?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Shock wave therapie, in één schok beter?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Uit onderzoek komen veelbelovende resultaten naar voren bij het behandelen van rotator cuff tendinopathie, epicondylitis lateralis en fasciitis plantaris met shock wave therapie (van Leeuwen, Zwerver & van den Akker-Scheek, 2009). In de praktijk is er echter nog veel onduidelijk over het gebruik en het effect van shock wave therapie bij een rotator cuff tendinopathie en een epicondylitis lateralis. Het doel van dit artikel is onderzoeken wat het effect van shock wave therapie op pijn is bij mannen en vrouwen met een tendinopathie (achilles tendinopathie, fasciitis plantaris, patella tendinopathie, epicondylitis lateralis en rotatorcuff tendinopathie), in vergelijking met placebo shock wave therapie.
Methode
Voor dit artikel is gezocht in de volgende online databanken: Pubmed, CINAHL en PEDro. De zoektermen die gehanteerd werden zijn: tendinopathy, tennis elbow, high energy shock wave, shock wave therapy, patellar ligament, achilles tendinopathy, achilles tendon, plantar fasciitis, visual anolog scale, reliability. Studies werden geïncludeerd wanneer het een Randomized Controlled Trial, Clinical Trial, meta analyse of systematic review was, niet ouder dan 10 jaar was, er gebruik werd gemaakt van een placebo in de controlegroep en een minimale PEDro score had van 4. Voor de evaluatie van pijn werd er in de studies gebruik gemaakt van de Visual Analoge Scale (VAS). Uiteindelijk zijn er 20 studies geïncludeerd en 2 studies zijn verkregen vanuit andere studies.
Resultaten
Uit de literatuur waarbij rotator cuff tendinopathie en fasciitis plantaris werden behandeld met shock wave therapie blijkt een significante afname van pijn, gemeten met de VAS. Het effect van shock wave therapie, op pijn, bij een epicondylitis lateralis blijkt uit de literatuur niet eenduidig te zijn. Uit de literatuur waarbij achilles en patella tendinopathie worden behandeld met shock wave therapie blijkt geen significante afname van pijn.
Conclusie
Uit onderzoek blijkt dat shock wave therapie wel effect heeft op de pijn gemeten met de VAS bij een fasciitis plantaris en een rotator cuff tendinopathie. Bij een achillespees tendinopathie heeft shock wave therapie geen effect op de pijnafname. Over het effect van shock wave therapie bij een epicondylitis lateralis zijn er tegenstrijdige resultaten gevonden. Er is nog te weinig onderzoek gedaan om een uitspraak te kunnen doen wat het effect is van shock wave therapie bij een patella tendinopathie. Uit de literatuur die wel gevonden is blijkt dat shock wave therapie niet effectief is op pijn bij een patella tendinopathie (Zwerver, Hartgens, Verhagen, van der Worp, van den Akker-Scheek & Diercks, 2011).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk