De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De meerwaarde van echogeleide percutane therapeutische electrolyse bij tendinopathie klachten

Een literatuurstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De meerwaarde van echogeleide percutane therapeutische electrolyse bij tendinopathie klachten

Een literatuurstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat onder de Nederlandse bevolking is tendinopathie. Deze klacht komt voor bij zowel sporters als niet-sporters. Hedendaags wordt een tendinopathie klacht behandeld door middel van excentrisch trainen, shockwave therapie of een corticosteroiden injectie. Uit recente literatuur blijkt echter dat geen van deze behandelingen leidt tot een volledig herstel van de patiënt. Tegenwoordig is er een recent ontwikkelde behandeltechniek ontwikkeld die het herstel van deze klacht zou kunnen verwezenlijken namelijk, Echogeleide Percutane Therapeutische Electrolyse (EPTE). Het doel van deze literatuurstudie is om te onderzoeken in hoeverre de huidige EPTE behandeling van meerwaarde is ten opzichte van andere veel gebruikte fysiotherapeutische behandelmethodes bij de behandeling van tendinopathie. De onderzoeksvraag luidt dan ook: ’wat is de meerwaarde van echogeleide percutane therapeutische electrolyse bij tendinopathie klachten?’
Methode: In de periode van september 2018 tot en met november 2018 is er een literatuurstudie uitgevoerd aan de Hanzehogeschool te Groningen. Er is op systematische wijze gebruik gemaakt van de databanken PubMed, Cochrane en PEDro. Om artikelen te includeren is er gebruik gemaakt van vooraf opgestelde in-en exclusiecriteria. Voor de beoordeling van de geïncludeerde artikelen is de Cochrane-checklist gebruikt. Daarnaast is ook de CBO-classificatie Level of Evidence gebruikt.
Resultaten: Er zijn zes studies geïncludeerd, waarvan twee Randomized Clinical Trials, twee Controlled Clinical Trials, een Consecutive Case Serie en een Prospective Study. Uit de resultaten blijkt dat vijf van de zes studies een significante afname laten zien op de uitkomstmaten pijn en functionele klachten en een significante verbetering op mobiliteit en belastbaarheid. Het gaat hier om klachten bij patellaire tendinopathie, het subacromiaal pijnsyndrrom en epicondylitis lateralis. Een studie is niet beoordeeld op significantie wegens ontbreken van p-waarden.
Conclusie: Uit de geïncludeerde studies van deze literatuurstudie komt naar voren dat de behandelmethode EPTE in combinatie met een excentrisch oefenprogramma positieve resultaten geeft met betrekking tot een tendinopathie. Het gaat hierbij om een patellaire tendinopathie, een tendinopathie van de infraspinatus en een epicondylitis lateralis. Het resultaat toont een afname van pijn en functionele klachten en een verbetering van de mobiliteit en de belastbaarheid. De behandeling blijkt veilig en toont geen terugval ratio op de korte en lange termijn. Toekomstige studies wordt aanbevolen een placebo-, controle- en een interventiegroep te includeren.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk